skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Har Du Også Fået Brev Om Afmelding Fra Gødningsregistret?

Har du også fået brev om afmelding fra gødningsregistret?

Mange landmænd har fået et brev fra Landbrugsstyrelsen om, at de er afmeldt fra gødningsregistret, fordi de ikke opfylder de nye krav for at være tilmeldt.

Mange bedrifter kan være tilmeldt gødningsregistret frivilligt, og kan derfor fortsat få udbetalt N-tillæg og modtage husdyrgødning.

Landbrugsstyrelsen har valgt at udmelde alle bedrifter, der ikke er pligtig til at være tilmeldt. Hvis din bedrift kan være tilmeldt frivilligt, skal du tilmelde dig gødningsregistret igen efter 1. august 2021. Det vil ikke have konsekvenser for dit økologitilsagn med N-tillæg eller din mulighed for at modtage husdyrgødning. Du tilmeldes gødningsregistret via en digital ansøgning på Fødevareministeriets tast-selv.

Figur 1. Klip fra brevet fra Landbrugsstyrelsen.

De nye regler for tilmelding til gødningsregistret er:

Virksomheder, der har pligt til at være tilmeldt:

En virksomhed har pligt til at være tilmeldt Register for Gødningsregnskab, hvis virksomheden drives med planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf og samtidig opfylder mindst én af disse betingelser:

  1. Virksomhedens samlede husdyrbesætning producerer gødning, eller virksomheden modtager husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse eller anden organisk gødning, der har et samlet kvælstofindhold, der overstiger 1.000 kg kvælstof pr. år.
  2. Virksomhedens samlede husdyrbesætning producerer gødning, eller virksomheden modtager husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse eller anden organisk gødning, der har et samlet kvælstofindhold, der overstiger 100 kg kvælstof pr. hektar areal med afgrøder, som er omfattet af en kvælstofnorm en fosfornorm.
  3. Virksomheden disponerer over et areal med afgrøder på 10 ha eller derover, som er omfattet af en kvælstofnorm på mere end 0 kg kvælstof eller en fosfornorm på mere end 0 kg fosfor.

Virksomheder, der kan tilmelde sig frivilligt:

En virksomhed kan være frivilligt tilmeldt Register for Gødningsregnskab, hvis virksomheden har et aktivt CVR-nr. og drives med planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf og samtidig opfylder mindst én af disse betingelser:

  1. Virksomheden disponerer over et areal med afgrøder på 5 ha eller derover, der er omfattet af en kvælstofnorm på mere end 0 kg kvælstof eller en fosfornorm på mere end 0 kg fosfor.
  2. Virksomheden dyrker på sit areal afgrøder, som samlet er omfattet af en kvælstofnorm på mindst 90 kg kvælstof pr. ha pr. år.

Yderligere oplysninger kontakt din økologikonsulent 🙂

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV