Hegning og Rydning i Natura 2000 områderne – Tilskudsrunden er åben nu

11. oktober 2022

Igen i år er det muligt at søge om 100 % i tilskud til arealer man ønsker at hegne eller rydde. Der er kommet nye muligheder for at søge til andre investeringer end tidligere. Bla. færiste, frostfrie drikkekar, gangbro til dyr eller udførelse af et vadested. Heldigvis er det igen blevet muligt at søge til indre hegn, hvis de opsættes for at styre græsningstrykket og det er muligt at argumenterer for det.

 

Hvilke arealer kan der søges til?

 Forberedelse til afgræsning (hegning):

Krav til beliggenhed af projektområde skal minimum indeholde én af følgende betingelser:

 1. At området har 50 % overlap med særlig udpeget Natura 2000
 2. Det er muligt at søge på områder udpeget til overdrev, eller beliggende i en Nationalpark, selvom det ligger udenfor den særlige udpegning i Natura 2000. Her kræves det, at:
  • 0,1 ha af området skal være udpeget med min 5 i HNV-værdi
  • Projektområdet skal overlappe min. 10 procent med arealer med overdrev
  • Projektområdet skal overlappe min. 50 procent med arealer i en Nationalpark
 3. Det er et krav at området er et selvstændigt hegnet projekt, med en lukket hegnslinje. Det skal være et naturligt sammenhængende areal. Dvs., er der et område inde i hegningen man hegner fra, og ikke følger de naturlige skel i landskabet, skal man kunne begrunde det
 4. Det er tilladt at lave et led ind til andet areal, som man ejer, eller har en skriftlig råderet til.
 5. Skov må kun indgå i hegningen, hvis det er nødvendigt for græssende dyr i form af ly og læ. Landbrugsstyrelsen anser et areal for at være en skov hvis området er større end 0,5 ha og mere end 20 m. bredt
 6. Det kræver en særskilt vurdering, hvis der i det område man ønsker at hegne, ligger andre projektområder. Eks. Skov til biodiversitetsformål eller skovrejsning

 Rydning

Ved tilskud til rydning kræves det at:

 1. Først og fremmest er det kun muligt at søge om rydningstilskud, hvis man ikke i forvejen er omfattet af rydningspligten. Læs om rydningspligten her.
 2. Mindst 50 % af området skal være et særligt udpeget område til rydning. at det er ikke nok at det kun er ”særligt udpeget Natura 2000”
 3. Der må ikke være skov eller brandbælter på arealet, eller produktionslignende opvækst som juletræer, planteskolekulturer energiafgrøder eller lignende
 4. Et rydningsprojekt kræver at der indhentes 2 tilbud med rimelige priser, på det projekt man ønsker at lave

De første 2 år, efter indsendelse af ansøgningen er projektperioden. Bliver man nødt til at ændre på hegnslinjen af forskellige årsager, er det vigtigt at man indsender en ændringsanmodning til Landbrugsstyrelsen. Er der andre af investeringerne man fortryder, kan man blot lade være med at søge om udbetaling af dem.

For både hegnings- og rydningsprojekter gælder, at projekterne skal opretholdes i 3 år fra udbetaling af tilskuddet. Sker der noget med hegnet eller andre af de ”fysiske” investeringer i opretholdelsesperioden, har man pligt til at udbedre det. For de ryddede arealer gælder, at de det sidste halve år af perioden skal fremstå uden genvækst af træer eller buske.

Er du offentlig ansøger er du automatisk underlagt ”tilbudsloven”. Her er man pligtig til at indhente 2 sammenlignelige tilbud på alle investeringer.

Hvordan gør jeg?

Vil du have dine arealer vurderet for muligheden for tilskud, er du meget velkommen til at kontakte mig for en nærmere gennemgang.  Dette er kun et lille udsnit af et stort regelsæt, hvilket betyder at der vil være flere, vigtige ting at forholde sig til ved et Natura 2000 projekt.

 Med venlig hilsen    

Økologi og Naturkonsulent                                                                Therese Bloksted

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.