Her er dine plantetal i vårsæd

20. januar 2022

Det er nu, at du skal bestille såsæd til vårafgrøderne. I denne artikel har vi samlet vores anbefalede plantetal for de mest gængse vårafgrøder (Tabel 1) samt en hjælp til at udregne udsædsmængden mere præcist. Det håber vi kan bidrage til, at du kan få bestilt den optimale mængde såsæd og være med til at sikre et godt resultat i marken.

Udsædsmængden afhænger af tusindkornsvægten og markspireprocenten, og den kan udregnes ud fra denne formel:

Tusindkornsvægten kan aflæses på sækkene og denne er vigtig, da der er stor variation indenfor den enkelte afgrøde. Markspireprocenten vil under optimale betingelser ligge omkring 90-95% for korn og bælgsæd, men kan være helt ned til 60% ved et dårligt såbed.

Den udsædsmængde du beregner, er et udgangspunkt, der kan justeres efterfølgende. Hvis du eksempelvis forventer en lav fremspiringsprocent pga. højt ukrudtstryk kan udsædsmængden øges med 10-20%. Samme justering vil være en god idé hvis der sås sent (efter den 15. april) eller ved gentagne striglinger. Der kan også justeres yderligere på enkelte marker, hvor fx knoldede områder kan reducere fremspiringen.

Den generelle anbefaling er altid at så når jorden er tjenlig for undgå skade på jordens struktur. Havre, ærter og hestebønner skal sås så tidligt som muligt, dog er et løst såbed vigtigere end sådatoen for bælgsæd. Med bygfluens fremfærd er det også vigtigt at så vårhveden så tidligt som muligt.

Yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Ninna R. Boesen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)