Afstandskrav og afløb

Der er mange afstandskrav, der skal tages højde for, når der skal bygges nye eller laves om og suppleres på eksisterende hesteejendom.

Afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrbrugloven, som gælder både stalde, læskure, gødningsoplag og andre indretninger til husdyr og dermed også heste, er beskrevet her på siden.

Har du brug for hjælp til at finde ud af, om dit nye byggeri eller afløb overholder kravene til husdyrsbekendtgørelsen og husdyrbrugloven, så tag fat vores ekspert på området, Heidi Ledskov på telefon 5148 9081.

Få hjælp og rådgivning i afstandskrav og afløb til hestehold

De generelle afstandskrav

Her kan du se de generelle afstandskrav som er beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrbrugloven:

  • 50 m til byzone, nabobeboelse og visse lokalplanlagte områder
  • 15 m til eget stuehus
  • 30 m til naboskel
  • 15 m til offentlig vej og privat fællesvej
  • 15 m til dræn, vandløb og søer over 100 m2
  • 25 m til levnedsvirksomhed
  • 25 m til ikke-almene vandforsyningsanlæg
  • 50 m til almene vandforsyningsanlæg

Derudover er der afstandskrav til naturområder.

Krav til materialer på det nye byggeri

Der vil desuden ofte være krav fra kommunen til farver, materialer og dimensioner, så de nye bygninger enten matcher eksisterende byggeri på ejendommen eller opføres i afdæmpede jordfarver, og derved ikke skæmmer det omkringliggende landskab.

Du kan også læse mere om love og regler til hestehold og byggeri til heste på vores hjemmeside, ligesom du er velkommen til at kontakte din hesterådgiver, hvis du har spørgsmål.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Krav til afløb fra stalde

Placeringen af en ny hestestald og tilhørende anlæg bør naturligvis være hensigtsmæssig for driften, men den skal også placeres under hensyntagen til førnævnte afstandskrav, og så ejendommen (fortsat) fremstår som en harmonisk, samlet ejendom.

Derudover vil der være krav om afløb fra stalde, som skal ledes til opsamlingsbeholder. Det er ikke tilladt at lede afløb fra stalde til dræn, kloak eller privat spildevandsanlæg, heller ikke selvom det udelukkende er afløb fra vandspiltov.

Læs også om

Foderplanlægning bør altid tage udgangspunkt i den enkelte hests behov. Hvis du fodrer til behov og ikke mere end til behov, kan du spare penge i den lange ende, og din hest vil trives.

Heidi Stine Ledskov

Helle Christensen