Ansøgning om tilladelser

Skal du etablere hestehold eller udvide hesteholdet, så kræver det en tilladelse hos kommunen – uanset om det er til hobby eller erhvervsmæssigt formål.

Få vores eksperter på området til at hjælpe dig, så du er sikker på, at alt bliver tænkt ind, og de rigtige forhold bliver undersøgt og taget i betragtning.

Har du brug for hjælp til at ansøge om tilladelse til hestehold hos kommunen, så tag fat vores ekspert på området, Heidi Ledskov på telefon 5148 9081.

Rådgivning i ansøgning om tilladelse til hestehold hos kommunen

Hobby vs. erhvervsmæssigt dyrehold

Hvis man har et hestehold på mere end 4 heste med føl op til 12 måneder på sin ejendom, betragtes man som et erhvervsmæssigt dyrehold. Dette gælder også, selvom man ikke tjener penge på sit hestehold, og uanset hvem der ejer hestene.

Inden der etableres eller udvides hestehold på en ejendom til mere end 4 heste med føl, bør man undersøge, om der allerede er en tilladelse til dyreholdet.

Selvom der tidligere har været et større dyrehold med f.eks. grise eller køer på ejendommen, så kan denne tilladelse ikke umiddelbart overføres til at gælde for hestehold. Og hvis der i en længere periode ikke har været dyr på ejendommen, så er den tidligere tilladelse formodentligt bortfaldet.

Krav til hesteholdet

Når der skal søges om tilladelse til hestehold, så er det størrelsen af det samlede produktionsareal (det samlede areal af hestebokse, løsdrift mv.), der er afgørende. Et rent hestehold under 200 m2 kræver kun en anmeldelse hos kommunen, som er en relativt simpel form for ansøgning.

Hvis man har mere end 200 m2 produktionsareal rent hestehold, eller mere end 100 m2 med blandet dyrehold, så kræver det en ansøgning om §16b-tilladelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som skal indsendes via ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk.

I sidstnævnte tilfælde kan det være en god ide at tænke nogle år frem.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Fremtidige planer om udvidelse?

Hvis man planlægger en fremtidig udvidelse af hesteholdet, bør det inddrages i ansøgningen, da en tilladelse giver en frist på op til 6 år til at realisere projektet.

Ligeledes bør en evt. ridebane eller ridehal inddrages i ansøgningen, så det hele kan vurderes og godkendes samlet.

Ring til vores hesterådgiver, der er specialist i ansøgninger om tilladelse til hestehold, hvis du har brug for hjælp til din ansøgning.

Læs også om

Foderplanlægning bør altid tage udgangspunkt i den enkelte hests behov. Hvis du fodrer til behov og ikke mere end til behov, kan du spare penge i den lange ende, og din hest vil trives.

Heidi Stine Ledskov

Helle Christensen