Kommunalt miljøtilsyn

Hvis du har mere end fire heste, eller et blandet dyrehold med for eksempel heste og får, er du omfattet af reglerne for erhvervsmæssigt dyrehold, og så kommer kommunen på miljøtilsyn, hvor miljøforholdene på ejendommen bliver registreret og vurderet.

Hos VKST kan vi hjælpe dig med at blive klar til et kommunalt miljøtilsyn på din hesteejendom, så du undgår anmeldelser og bøder.

Herunder opridser vi nogle af de typiske udfordringer på hesteejendommene, som får en anmærkning af kommunen – opbevaring af dybstrøelse, opsætning af læskure samt etablering af græsdække på vinterfoldene.

Bliv klar til et kommunalt miljøtilsyn på din hesteejendom

De gennerelle ting, der bliver gennemgået ved et tilsyn

Kommunen har fokus på antallet af heste, placering og indretning af stalde og læskure, eventuelle afløb fra stalde, mødding og vandspiltov, opbevaring af dybstrøelse, foder og affald, foldenes græsdække samt ridebaner, roundpens og ridehus.

Hvis der er forhold, der ikke overholder lovgivningen, får man en indskærpelse med en frist for, hvornår forholdet skal være bragt i orden.

Hvis man ikke efterkommer indskærpelsen, kan det i sidste ende føre til en politianmeldelse.

Krav om græsdække

Der er krav om, at der er græsdække på foldene, så græsset kan optage næringsstofferne fra den gødning, som hestene giver folden.

I vinterperioden kan det være praktisk taget umuligt på de folde, som hestene har adgang til, da de hurtigt bliver trådt op. For at undgå det, bør vinterfolde ligge ubenyttet hen i sommerperioden, så der kan etableres et græsdække.

Desuden kan det hjælpe at flytte foderstationer jævnligt, så belastningen fordeles på flere områder.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Opbevaring af dybstrøelse

Særligt opbevaring af dybstrøelse giver anledning til indskærpelser. Opbevaring af dybstrøelse skal ske i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvilket som udgangspunkt betyder, at man skal have en møddingsplads med fast, støbt bund, sidemure eller randzone samt afløb til opsamlingsbeholder.

Et alternativ kan være en tæt gødningscontainer, som er korrosionsbeskyttet og lukket og som gerne er placeret på fast underlag. Nedgravede containere er som udgangspunkt ikke tilladt.

For alle typer gødningsopbevaring gælder det, at gødningen skal overdækkes med presenning for at mindske ammoniakfordampningen. Det gælder også selv om der er daglig tilførsel af møg, og selv om det i praksis kan være vanskeligt at efterkomme, fordi der bliver muget ud på mange forskellige tidspunkter af dagen. Bemærk, at alle former for strøelse (halm, spåner, tørv mv.) betragtes som ”dybstrøelse”.

Vær opmærksom på, at kommunen har ret til at gennemføre et uvarslet tilsyn for at sikre, at kravet om overdækning er overholdt. Du kan læse mere om reglerne for mødding her.

Regler for læskure

Læskure – også flytbare læskure – er omfattet af krav om byggetilladelse, hvis de er placeret samme sted mere end seks uger. Læskure til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold kan kræve byggetilladelse, men der er nogle undtagelser i forhold til samlet sekundært byggeri på under 50 kvadratmeter.

Læskure som anmeldelse jf. husdyrbrugsloven, som ikke indgår i stutteridrift svarende til fem-syv avlshopper, kræver landzonetilladelse.

Desuden skal man være opmærksom på afstandskrav til blandt andet boligområder og vej. Der kan i konkrete tilfælde være yderligere specifikke regler for etablering af læskure efter byggeloven eller planloven.

Du kan læse mere om reglerne for læskure og folde her.

Læs også om

Foderplanlægning bør altid tage udgangspunkt i den enkelte hests behov. Hvis du fodrer til behov og ikke mere end til behov, kan du spare penge i den lange ende, og din hest vil trives.

Heidi Stine Ledskov

Helle Christensen