Læskure og folde

Går du med planer om at bygge et læskur eller en ny fold til dine heste, så er det vigtigt, at du har styr på kravene og reglerne hertil, så du ikke får store bøder, hvis kommunen kommer på tilsyn.

Hos VKST kan vi hjælpe dig med både rådgivning og vejledning i reglerne samt ideer til, hvad der kan lade sig gøre på din hesteejendom.

For det kan være en jungle at finde rundt i de mange krav til læskure og hestefolde. Vores rådgivere er dog helt hjemmevant i reglerne, og kommer gerne ud og besigtiger din hesteejendom. Tag gerne fat i vores ekspert på området, Heidi Ledskov på telefon 5148 9081, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning.

Få hjælp til krav til læskure og folde på din hesteejendom

Faste vs. flytbare læskure

Der er forskel på faste og flytbare læskure og kravene hertil. Hvis et læskur skal betragtes som flytbart, skal det flyttes mindst en gang om året, og reglerne for flytning svarer til reglerne for markstakke.

Det betyder at skurene flyttes minimum 25 m væk fra deres forrige placering og ikke må placeres samme sted igen, før der er gået mindst 5 år.

Der skal desuden føres en logbog over flytningerne. Alternativt kan man vælge at flytte læskurene hver 12. uge, så må de ikke placeres samme sted inden for et år.

Krav om landzonetilladelse til læskure

Ofte vil der være krav til ansøgning om landzonetilladelse til læskurene, og ved flytbare læskure, kan kommunen stille krav om, hvilke områder læskurene må flyttes inden for.

Da læskurene som regel er tilknyttet foldene, kan det være en fordel at overveje placering af vand- og fodertrug, herunder wrap-stationer.

I henhold til seneste ændring af lovgivningen er der nu krav om, at fodertrug skal flyttes minimum hver 12. uge.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Krav til hestefolde

Derudover er der et generelt krav om, at der jævnligt skal etableres græsdække på foldene, så de næringsstoffer, der afsættes med hestenes gødning, kan optages af planter for at reducere udvaskning af næringsstoffer fra arealerne.

Det betyder, at vinterfolde bør skånes i forårs- og evt. sommerperioden, så græsset har en chance for at komme op.

Der er stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner håndhæver dette, og der kan være områder på foldene, især ved leddene og fast placerede læskure, hvor det kan være vanskeligt at overholde kravet. Tag evt. fotos af foldene, når de er grønne, så det kan dokumenteres over for myndighederne, at der har været græsdække.

Læs også om

Foderplanlægning bør altid tage udgangspunkt i den enkelte hests behov. Hvis du fodrer til behov og ikke mere end til behov, kan du spare penge i den lange ende, og din hest vil trives.

Heidi Stine Ledskov

Helle Christensen