Miljøforhold, love og regler om heste

Der er mange ting, man skal forholde sig til, når det handler om hestedrift, uanset om det er i hobby- eller erhvervsbrug.

Har man hest, er man omfattet et regelkompleks med krav til både miljøforhold, staldindretning, materialer, adgangsforhold til fold og meget mere.

Hos VKST er vi eksperter på området og kan vejlede og rådgive dig i de forskellige love og regler og miljøforhold til heste. Tag gerne fat i en af vores hesterådgivere, hvis du har brug for hjælp eller rådgivning.

Få den rigtige vejledning til dit hestehold

Vi guider dig igennem fra start til slut

Uanset om du er garvet eller ny i hestefaget, kan det være en jungle at finde rundt i krav til forsikring, ansvar, transport, staldindretning og alt det andet.

Kræver det eksempelvis tilladelse at bygge en kostald om til en hestestald? Og et lille læskur på folden kan man vel sagtens bygge uden tilladelse, ik? Og hvad med møddingen – den kan jeg vel placere, hvor jeg har lyst til? Hvad skal jeg gøre, hvis kommunen kommer på tilsyn?

Alle ovenstående eksempler har faktisk ret specifikke krav og kræver tilladelser. Ligesom en ridebane også kræver en tilladelse – også selvom det er til hobby-brug.

Læs mere om byggeri til hestehold her.

Skal vi gennemgå din hesteejendom?

Vi kommer gerne ud og gennemgår din ejendom, hvis du har brug for at få tjekket forholdene igennem.

Du er velkommen til at kontakte enten Heidi Ledskov eller Helle Christensen, hvis du har spørgsmål til miljø og love og regler om hestehold og byggeri til heste, eller hvis du ønsker en gennemgang af din ejendom.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Ny lov er trådt i kraft

I 2017 kom der en ny husdyrbruglov, og tilladelser efter denne lov gives til et antal m2 produktionsareal (areal af fastplacerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning) og ikke antal dyr/dyreenheder, som det er tilfældet i de gamle tilladelser. De gamle tilladelser er dog fortsat gældende, indtil der foretages ændringer på ejendommen.

Det kan være en dyr fornøjelse, hvis man (uden på forhånd at have indhentet de nødvendige tilladelser) har indrettet en ny eller eksisterende bygning med hestebokse, vandspiltov, sadelrum mv, og det så efterfølgende viser sig, at der f.eks. er afstandskrav, der ikke er overholdt og ikke kan dispenseres fra.

Som udgangspunkt skal alle lovgivningens afstands- og indretningskrav overholdes. Dog har kommunen mulighed for at dispensere fra visse af kravene, hvis der er gode begrundelser herfor. Der skal altid foretages en individuel vurdering, og hestepensioner og rideskoler har nogle udvidede muligheder for dispensation.

Du kan læse mere om indhentning af tilladelser til hestehold her.

Nyt krav om CHR-registrering af heste

Alle steder, der holder heste, skal registrere sig i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Dette er besluttet af Fødevarestyrelsen som en del af indførelsen af EU’s dyresundhedslov, der har fokus på opsporing og inddæmning af sygdomme.

Registreringen skal foretages af den ansvarlige for hesteholdet.

I første omgang omfattede registreringen kun selve hestestedet, mens registrering af, hvilke heste der befinder sig på stedet, blev også et krav i 2022. Er du ansvarlig for et hestehold, skal du derfor lave en liste over hvilke heste, der opholder sig på stedet, og registrere dem i CHR, og listen skal også kunne fremvises ved tilsyn.

Du kan læse mere om registrering af heste i CHR i artiklen her: Registrering af heste i CHR.

Læs også om

Foderplanlægning bør altid tage udgangspunkt i den enkelte hests behov. Hvis du fodrer til behov og ikke mere end til behov, kan du spare penge i den lange ende, og din hest vil trives. Der kan være mange ting, man skal tage højde for ved foderplanlægning til heste.

Kathrine Gaarde Jakobsen

Heidi Stine Ledskov

Helle Christensen