Planteavl, marker og natur til hestehold

Har du større landbrugs-arealer til din hesteejendom, kan vi hjælpe dig med både plantealvsrådgivning og rådgivning i naturarealer og tilskudsordninger. Vi kan rådgive dig om, hvordan du udnytter dine marker og naturarealer bedst og får størst udnytte af dem i forhold til din hestevirksomhed.

Kontakt gerne planteavlskonsulent Jimmi Abrahamsen på telefon 2329 5678 eller naturkonsulent Tina Hovmand på telefon 2543 2612, hvis du har spørgsmål til planteavl, marker eller naturarealer på din hesteejendom eller har brug for en professionel sparringspartner.

Få professionel rådgivning til planteavl, marker og natur-arealer på din hesteejendom

Græsmarker og grovfoder

Har du afgrøderne til det, kan du med fordel dyrke grovfoderet til dine heste selv. Vores planteavlskonsulent og ekspert i græsmarker og kan rådgive dig i alle emner inden dyrkningen i forhold til både omlægning, valg af græsmarker, sædskifte, gødskning, ukrudtsbekæmpelse og meget andet.

Og har du mere end fem hektar jord, har du mulighed for afgiftsfri gødning, og vi kan hjælpe og guide dig igennem reglerne, ligesom vi hjælper med at udfylde og indsende dit gødningsregnskab.

Skal du bruge grovfoderanalyser af din afgrøde, kan du læse mere om det her, hvor VKST kan hjælpe med analysen.

Få hjælp til hektarstøtte

Vi kan naturligvis også hjælpe dig med at søge hektarstøtte. Det kan være kompliceret at søge om tilskud, derfor er der rigtig mange, der lader os stå for ansøgningen.

Når vi gør det, sørger vi for at udfylde og indsende ansøgningen om hektarstøtte, og vi hjælper dig med at blive oprettet i ansøgningssystemet ”Tast-selv”, hvilket kræver en fuldmagt.

Derudover giver vi dig overblik over, hvilke krav der stilles for, at du kan modtage tilskud.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Pleje af naturarealer og tilskudsmuligheder

Det behøver ikke at være hverken uoverskueligt eller dyrt, at pleje dine naturarealer på din hesteejendom, da du kan gøre det til en indtægt frem for en udgift  – og hos VKST kan vi hjælpe dig – både med vildtpleje, naturpleje og tilskud.

Vores naturkonsulenter har i mange år hjulpet kunder med vildt- og naturpleje, både i form af naturplejerådgivning, rådgivning om regler og tilskud samt hjælp til ansøgninger til at søge diverse tilskud. Sammen med dig finder vi den bedste plejeform og ser på mulighederne på dine arealer.

Vi ser på helheden og tænker i plejeløsninger på både kort og lang sigt, som passer bedst på lige præcis din hesteejendom.

Læs også om

Når vi som økonomirådgiver på din hesteejendom er med inde over kommunikationen med banken, kan vi hjælpe med at sørge for en professionel tilgang med strategi, budgetter, økonomisk overblik, forskellige scenarier og meget mere.

Jimmi Abrahamsen

Tina Hovmand