Husk at bestille tid til dine N-min prøver nu

13. januar 2021

Det er nu tid til bestilling af N-min prøver. Du skal bestille dem inden d. 31. januar hos Tina Hovmand på tih@vkst.dk. Hvor meget kvælstof er der mon tilbage i jorden? Hvad er eftervirkningen af dine efterafgrøder? N-min prøver kan være med til at give dig svaret.

Det er meget varierende, hvor stor eftervirkningen reelt er fra efterafgrøderne. Forhold som artsammensætning, mængde og type af biomasse, jordtype, vejret og nedmuldningstidspunkt har stor indflydelse på eftervirkningen.

Derfor er N-min prøver et godt redskab til at prioritere din gødning bedst muligt. N-min prøver giver indsigt i det aktuelle kvælstofniveau på den enkelte mark, hvormed det synliggøres, hvilke marker der er rigelig forsynet eller mangler kvælstof. Derfor er det en fordel at få taget N-min analyser, så kvælstofkvoten kan fordeles optimalt mellem afgrøderne og mellem de enkelte marker på bedriften.

Hvis vejret tillader det, udtages N-min prøverne i februar måned. Skal du have udtaget N-min-prøver, skal du derfor bestille senest den 31. januar.

Når VKST udtager prøven, er prisen for én N-min prøve (mindst 16 delprøver pr. prøve) 1.600 kr. Skal du have taget flere, koster de efterfølgende prøver 1.200 kr. pr. prøve. Der er normalt kun behov for én prøve pr. mark.

Vil du selv udtage prøven er prisen 800 kr. pr prøve – uanset antal. Der vil være mulighed for at låne et spyd på planteavlskontoret hos VKST. Selv-udtagere skal aflevere deres prøver senest den 11. februar, så de kan sendes til analyse sammen med de andre N-min prøver.

Bestillingen af N-min prøver skal ske på mail til Tina Hovmand på tih@vkst.dk.

Du vil få tilsendt et skema du skal udfylde med markens historik. Der skal udfyldes et skema pr. mark.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)