Husk at etablere dine pligtige efterafgrøder senest 20. august

18. august 2022

Høsten nærmer sig afslutningen, selv høsten af hestebønner er godt i gang. Den tørre periode betyder at etablering af efterafgrøder efter høst er svær i år. Den ordinære frist for etablering af pligtige efterafgrøder er 20. august. Mod en kvotereduktion kan de dog sås helt indtil den 7. sept. Læs mere herunder hvordan pligtige efterafgrøder tæller ved sen såning.

En veletableret efterafgrøde har flere fordele for jorden. Da den giver ukrudtet konkurrence, beskytter mod erosion og forbedrer jordstrukturen. Hvis efterafgrøden er kvælstoffikserende, kan den opsamle og producere 40-60 kg kvælstof/ha og nogle gange op til 100 kg kvælstof/ha til den næste afgrøde. Hvis efterafgrøden derimod ikke er veletableret, får ukrudtet for meget plads.

At få en veletableret efterafgrøde sidst i august eller starten af september, kan sagtens lade sig gøre hvis man følger 4 gode råd.

4 gode råd til etableringen af en efterafgrøder

1. Så dine efterafgrøder så rettidig som muligt

 •  Efterafgrøder kvitterer med vækst, hvis de bliver sået tidlig
 • Efterafgrøder samler flere nærringstoffer op hvis de er sået tidligt

2. Tilpas dit artsvalg med dit så tidspunkt.

 • Arter som kan sås frem til 20. august: Korsblomstrede afgrøder, honningurt, almindelig rug, stauderug, hybridrug, vårbyg, havre, morgenfrue, kløverarter, foddervikker, olieræddike og hjulkrone.
 • Arter som kan sås til midt september: Korn (havre, vårbyg, vinterrug), boghvede og vintervikke.

 3. Etabler dine efterafgrøder, som du ville etablere din vinterraps

 •  Den bedste fremspiring opnås med et jævnt og fugtigt såbed og såning i den rigtige dybde.
 • Pløjning, skrælpløjning eller harvninger med fuld gennemskæring giver det bedste såbed og bekæmper samtidig rodukrudtet.
 • Efterafgrøden skal helst sås lige efter pløjning/harvning, så jorden ikke når at tørre op.
 • Sådybden skal tilpasses så den passer til de enkelte arter:
  • Småfrøede arter, heriblandt kløver, sås i 1 cm dybde
  • Mellemstore arter som olieræddike og vikke sås i 1-2 cm dybde
  • Korn i 3 cm dybde
  • Ærter, lupin og hestebønner sås i 5-6 cm dybde
  • Sår du en blanding, skal du finde et kompromis

 4. Afpuds stubben ved undersåede efterafgrøder

 Når du har undersået efterafgrøder, er det vigtigt at slå stubben efter høst. Dette giver efterafgrøden lys, stimulerer kvælstofoptagelsen og slår evt. ukrudt ned.

Etablering af efterafgrøder efter 20. august 

Hvis du er tvunget til at etablere dine pligtige efterafgrøder senere end den 20. august, får du automatisk reduceret din kvælstofkvote for at kompensere for efterafgrødernes nedsatte kvælstofreducerende effekt. Kvotereduktionens omfang afhænger af, hvor længe etableringen udskydes, hvor mange ha efterafgrøder der sås senere end den 20. august, samt hvor meget organisk gødning du udbringer. (Se tabel 1)

Etableringsdatoen skal du indberette i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet i Tast selv systemet senest den 10. september. Efterafgrøderne må destrueres fra 20. oktober. I forbindelse med kontrol er det ikke muligt at anvise andre marker med sen etablering, end dem du har indberettet i Tast selv.

Ønskes yderligere oplysninger så kontakt Jens-Peter R. Paulsen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.