skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Husk At Gentilmelde Dig Til Register For Gødningsregnskab…

Husk at gentilmelde dig til Register for Gødningsregnskab…

Alle landbrugsbedrifter under 10 ha blev i sommer automatisk udmeldt af Register for Gødningsregnskab pga. af nye krav for tilmelding til registeret. Tilmelding til Register for Gødningsregnskab er nu kun et krav for bedrifter over 10 ha. Det er i midlertidigt muligt frivilligt at være tilmeldt, hvis du har over 5 ha landbrugsareal eller dyrker afgrøder med en gennemsnitlig kvælstofnorm på min. 90 kg N/ha/år. Læs her om du skal tilmelde dig og hvordan du gør.

Landbrugsstyrelsen sendte i løbet af sommeren 2021 breve til alle dem, som blev udmeldt af Registeret for Gødningsregnskab. Er du i tvivl om du er blevet udmeldt, kan du her slå op om du er tilmeldt.

Er du blevet udmeldt, men opfylder kravene for frivilligt at være tilmeldt, samt ønsker at gentilmelde dig – så skal du gøre det inden d. 31/7 i år.  Du kan her se en vejledning til at tilmelde dig Register for Gødningsregnskab.

 Du kan være tilmeldt Register for Gødningsregnskab, når…

 • Du er momsregistreret – altså har et cvr. nr. med en branchekode, som har noget med landbrug at gøre
 • Du har et landbrugsareal på over 5 ha
 • Du dyrker afgrøder på dit areal med en gennemsnitlig kvælstofnorm på min. 90 kg N/ha/år

Afgrøder, som har en kvælstofnorm på min. 90 kg N er bl.a.:

 • Alle kornafgrøder (undtagen nogle arter på jordtypen JB 11)
 • Majs og raps (undtagen vårraps på JB 11)
 • De fleste frøgræsser og andre frøafgrøder, som ikke er bælgplanter
 • Sukkerroer (undtagen på JB 11)
 • Permanent græs med normalt udbytte
 • Græs med under 50% kløver
 • De fleste grøntsager, som ikke er bælgplanter
 • De fleste frugt- og bærafgrøder
 • Planteskolekulturer og væksthusafgrøder
 • Energiafgrøder, som pil og poppel samt lavskov

Du kan i skemaet Gødningskvote- og Efterafgrødeberegning se kvælstofnormerne for dine afgrøder (se billede) og ud fra dette beregne gennemsnittet. Er du i tvivl, så spørg din konsulent.

 

Fordele og forpligtigelser ved tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Når du er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal du hvert år indsende gødningsregnskab via www.landbrugsindberetning.dk – også selv om du ikke har brugt gødning i det foregående år. Gødningsregnskab skal indsendes senest d. 31. marts året efter. Dvs. gødningsregnskab for gødningsåret 1/8 2020 til 31/7 2021 skal senest indberettes d. 31. marts 2022.

Udover gødningsregnskab, skal du indsende skemaet Gødningskvote- og Efterafgrødeberegning hvert år sammen med dit Fællesskema. Dette gøres (som for Fællesskemaet) via Landbrugsstyrelsens Tast-Selv og deadline for dette ligger medio april hvert år. Det er her din gødningskvote beregnes.

For at kunne modtage tillægget for nedsat kvælstofkvote på 500 kr./ha, skal du være tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Har du tidligere modtaget tillægget, men kan ikke længere være tilmeldt Register for Gødningsregnskab, vil du blot fra i år ikke længere modtage tillægget. Der vil ikke være krav om tilbagebetaling af tidligere modtaget støtte.

Når du er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, slipper du for at betale afgiften på 5 kr./kg kvælstof, når du køber gødningsprodukter, som Binadan og Øgro hos din grovvare.

Er du ikke tilmeldt Register for Gødningsregnskab og modtager gødning fra en anden bedrift, vil denne gødning ikke kunne afskrives i leverandørens gødningsregnskab, da man kun kan overføre gødning til bedrifter, som står opført i Register for Gødningsregnskab.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV