skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Husk At Oplyse Os Om ændringer Til Dit Fællesskema Inden Den 23. Maj 2023

Husk at oplyse os om ændringer til dit Fællesskema inden den 23. maj 2023

Det er nu, du skal give os besked, hvis din markplan er ændret siden dit Fællesskema blev indsendt.

Ansøgningsrunden for fælleskema et 2023 udløb d. 28. april, og vi er nu i perioden, hvor evt. rettelser og ændringer til dit fællesskema kan laves. Det er vigtigt, at du læser dine papirer igennem og kontakter din konsulent med evt. rettelser inden den 23. maj.

Det er særligt vigtigt fra i år at få alle ændringer med, da Landbrugsstyrelsen tjekker 100% af markerne med satellit. De kan via satellitten se afgrødetypen på marken. Årsagen er, at der er kommet nye tilskudstyper, som er afhængig af, hvilken afgrøden som dyrkes på marken (bl.a. bioordningerne; Varieret Planteproduktion og Miljø- og Klimavenligt Græs).

OBS! Der kan ikke ændres i markblokke og tilhørende korttemaer – Det skulle være gjort inden fristen d. 28/4 2023.

Hvad kan der ændres i fællesskemaet for 2023?

Følgende rettelser/ændringer kan indberettes frem til d. 23. maj 2023:

  • Op- og nedskrive landbrugsarealer i fællesskemaet. Ved opskrivning af et landbrugsareal kan du kun tilføje arealer, som du havde rådighed over ved ansøgningsfristen 28. april 2023.
  • Tilføje og fjerne arealer under kravet om 4 pct. ikke-produktive arealer (GLM8). Det vil dog altid være de senest indberettede ikke-produktive elementer og arealer, der gælder ved en kontrol, også selvom ændringsfristen ikke er udløbet.
  • Tilføje småbiotoper og ændre indtegning af allerede registrerede småbiotoper.
  • Ændre afgrødekoder – du skal indberette den afgrøde, du dyrker fra 15. maj til og med 25. juli 2023. Efter ændringsfristen kan du ikke skifte afgrødekoder på dine arealer. Det gælder alle afgrødekoder.
  • Tilføje eller slette oplysninger om dit tilsagn om økologisk arealtilskud, pleje af græs- og naturarealer eller miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ).
  • Tilføje markering for grundbetaling til projektarealer.

Du skal indberette alle de arealer, du havde til rådighed d. 28. april 2023.

Hvis tilskudsordninger søges efter den 23. maj 2023, skal du være opmærksom på at tilskuddet nedsættes med 1 % pr. arbejdsdag efter ansøgningsfristen (dette gælder dog ikke slagte- og ko præmie).

Kilde: Landbrugsstyrelsen hjemmeside.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kontakt din økologikonsulent

Skrevet af: Jens-Peter R. Paulsen

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV