Husk at udfylde: ’Erklæring ved behov for ikke-økologisk gødning’

17. november 2023

Til dig der bruger ikke-økologisk gødning: Der er krav om, at du har en ’Erklæring ved behov for ikke-økologisk gødning’ liggende på din økologiske bedrift, hvor du beskriver hvorfor det er nødvendigt for dig at bruge ikke-økologisk gødning. Læs her, hvor du finder erklæringen, og hvad du kan bruge som begrundelser.

Have/park-kompost er også en ikke-økologisk gødningskilde listet i bilag 2.

Baggrund

I økologiforordningen står der; at økologer som udgangspunkt skal bruge økologisk gødning og skal begrænse eksterne inputs mest muligt.  Du skal derfor altid:

 • Anvende egen økologisk gødning på din bedrift først.
 • Indgå samarbejdsaftaler med andre økologer ift. modtagelse og afsætning af økologisk gødning, hvis muligt.
 • Hvis du ikke kan opnå en tilstrækkelig gødskning gennem dit sædskifte og ved at bruge økologisk husdyrgødning, grøngødning mv., kan du undtagelsesvist supplere med de ikke-økologiske gødningstyper og jordforbedringsmidler, der er godkendt til anvendelse i økologisk produktion og som fremgår af Bilag 2, som du finder her. Gødning, som ikke er nævnt i bilag 2, må du ikke bruge som økolog.

Du skal sørge for følgende dokumentation ved anvendelse af ikke-økologisk gødning

 • Føre fortegnelse over anvendelse af ikke-økologisk gødning i din marklogbog.
 • Udfylde erklæring om, hvorfor det ikke er muligt at skaffe (nok) økologisk gødning. Her udfylder du ”Erklæring ved behov for ikke-økologisk gødning i planperioden”. Find erklæringen her.

Begrundelser ved udfyldelse af erklæringen om hvorfor det ikke er muligt at skaffe (nok) økologisk gødning

1) Begynd med at beskrive, hvad du gør for at opfylde planternes næringsbehov

Begrundelsen skal først og fremmest være baseret på planternes behov, som du skal forsøge at opfylde via:

Sæsskifte, eks:

 • Du bruger grøngødning/efterafgrøder de steder, hvor det rent fagligt giver mening uden at sædskiftet bliver presset.
 • Du har bælgsæd med i dit sædskifte i den andel, som det er fagligt forsvarligt uden at opformere sædskiftesygdomme.

Brug af økologisk gødning, eks:

 • Efter at have brugt de økologiske kilder, som er tilgængelige for dig, er gødningsbehovet for din afgrøder stadig ikke opfyldt. Her kan du tage udgangspunkt i de gødningsnormer for hver af dine afgrøder, som står i skemaet Gødningskvote- og Efterafgrødeberegning (indsendt sammen med dit fællesskema).

2) Derefter kan du komme ind på praktiske årsager

Begrundelser under felt 1 og 2

Du skal altså beskrive, hvad du har gjort for at opfylde dine planters næringsbehov via sædskifte, og at det ikke er muligt for dig at skaffe nok økologisk gødning. Herefter kan du komme med argumenter om:

Management, eks:

 • Marken ligger langt fra der, hvor den økologiske gylle er opbevaret. Lige ved siden af er der en ikke-økologisk husdyrproduktion, hvor du kan få ikke-økologisk gødning til marken. Det giver derfor praktisk bedre mening at bruge den ikke-økologiske gødning end at skulle køre den økologiske gødning meget langt.
 • Den økologiske gødning som du producerer (f.eks. dybstrøelse) kan af praktiske årsager ikke hensigtsmæssigt spredes ud på den pågældende afgrøde (f.eks. vinterhvede i foråret) uden at det går udover udnyttelsen og afgrøden. Du bliver derfor nødt til at importere ikke-økologisk gødning, som er mere hensigtsmæssig til formålet.

Beliggenhed/Tilgængelighed, eks:

 • Du ligger i et område, hvor der ikke er økologiske husdyrproducenter og du har derfor ikke mulighed for at få fat i økologisk gødning.

Økonomi, eks:

 • Det er muligt at købe økologiske gødningspiller, som din eneste mulighed for at få fat i økologisk gødning, men prisen er så høj, at det vil sætte din bedrifts økonomi i fare.

Klima og recirkulering, eks:

 • Du ønsker at bruge have/park-affald fra ikke-økologiske kilder. Du vil gerne bruge det, fordi det øger dit kulstofindhold i jorden, som er godt for klimaet, samtidig med at du recirkulerer næringsstoffer fra samfundet tilbage til din landbrugsjord.

Begrundelser under felt 3 og 4

Når du skifter din økologiske gødning ud med en ikke-økologisk gødning, skal du argumentere for hvorfor din importerede ikke-økologiske gødning er mere hensigtsmæssig for din bedrift. Eksempler på begrundelser er:

 • Hvis gødningen fra din bedrift indeholder forholdsmæssigt for meget fosfor, og du har brug for gødning, der indeholder forholdsmæssigt mere kvælstof.
 • Hvis du afleverer din egen gødning til et biogasanlæg, og du får afgasset biomasse tilbage, hvor næringsstofferne er nemmere at optage for dine planter (og risikoen for at tabe næringsstoffer til det omkringværende miljø er mindre).

Du er meget velkommen til at kontakte os i Økologisk VKST. Vi hjælper gerne med udfyldelse af erklæringerne.

Af økologikonsulent: Jens-Peter R. Paulsen og Ninna R. Boesen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.