skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Husk Fristen For Indskud På Etableringskontoen

Husk fristen for indskud på etableringskontoen

Skal du spare op til køb af egen virksomhed med fradrag i skatten, skal du huske fristen for indskud til etableringskontoen d. 15. maj 2021.

Etableringskontoen giver dig mulighed for at spare et større beløb op til køb af enten en landbrugsvirksomhed eller en anden erhvervsvirksomhed med en delvis skattefinansiering – og der kan være en god skatteøkonomi i at anvende ordningen.

Men fristen for indbetaling er snart, hvis du ønsker fradrag i din skattepligtige indkomst for 2020.

Hvis du snart etablerer dig eller allerede er etableret med en selvstændig virksomhed, kan du få fradrag for etableringskontoen for sidste års indkomst uden at sætte pengene i banken.

Fakta om etableringskonto

 • Fradragsprocenten udgør ca. 27%. Det betyder, at en indbetaling på 1.000 kr. på en etableringskonto giver en skatteydelse på ca. 270 kr. Det giver mulighed for, at opsparing kan øges med værdien af skattefradraget
 • Indbetaling på konto skal udgøre min. 5.000 kr. og maks. 60% af din nettolønindtægt om året. Dog kan der altid indskydes op til 250.000 kr.
 • Indbetaling sker til en særskilt konto, som oprettes af dit pengeinstitut
 • Indbetaling kan ske til og med folkepensionsalderen. Det samme gælder for udbetaling
 • Det er muligt at placere midlerne i obligationer i særskilt depot. Dog er dette ikke en mulighed i alle banker

Hævning af midler fra etableringskonto

 • Du må bruge pengene på etableringskontoen til at købe virksomheden med. Derefter kan du bruge pengene på at købe afskrivningsberettigede aktiver som bygninger og maskiner og til at betale løn og husleje
 • Kontoen kan benyttes i etableringsår og efterfølgende 4 år
 • Når 5 års-perioden er udløbet, er det ikke muligt at benytte ordningen igen ved anden virksomhed, eks. ved tilkøb af yderligere landbrugsejendom
 • Det er muligt at hæve opsparing uden indskud, dvs. at der i investeringsåret kan opnås fradrag, uden at der sker en faktisk overførsel af midler

Etableringskontoen egner sig især til de landmænd, som har lønjob ved siden af landbruget, da skattebetaling af lønindkomsten kan mindskes som følge af ligningsmæssige fradrag for opsparing. Ved større forbedringer af bygninger, kan derfor udnyttes en større del af fradraget allerede ved investeringsåret, end ved afskrivning af hele beløbet over den samlede afskrivningsperiode.

Ulemper ved en etableringskonto

 • Er der brugt etableringskontomidler til køb af aktiver, mindskes afskrivningsgrundlaget med 50% på det købte aktiv
 • Det nuværende renteniveau betyder, at renten enten er nul eller negativ på opsparingskonto, dvs. at der ikke er forrentning af de opsparede midler
 • Hæves midlerne uden for betingelserne for brug af etableringskonto beregnes en strafrente af de opsparede midler

Fristen for indskud på etableringskonto er d. 15. maj 2021. Ønsker du hjælp eller mere viden om, hvorvidt en etableringskonto er det rigtige valg for dig, så kontakt økonomikonsulent Nikolaj Thousig Møller fra VKST til en snak om dine muligheder.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV