Husk Miljøledelse på din bedrift

7. juli 2022

Siden februar 2021 har det været et krav at kunne dokumentere miljøledelse. Informationer om det forudgående kalenderår skal hvert år senest den 31. december være indsendt til kommunen. VKST kan hjælpe dig, så det bliver nemt og simpelt.

Der er lovkrav om miljøledelse til alle husdyrbrug, der er omfattet af IE-direktivet, dvs. svineproduktioner med mindst 750 stipladser til søer eller mindst 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg) eller mindst 40.000 stipladser til fjerkræ. -Kvægbrug er ikke omfattet af reglerne om miljøledelse.

Men det behøver ikke at være besværligt. Hver dag gør du ting på din bedrift, som påvirker miljøet i en positiv retning. Lovgivningens begreb ”Miljøledelse” handler i store træk om at kunne dokumentere det, og det hjælper miljøafdelingen i VKST med.

Vi foretager gennemgang af din ejendom

I 2021 har formkravet og dokumentationsomfanget af miljøledelse ikke været meldt særlig klart ud fra Miljøstyrelsen. Men det er det nu, og vi oplever således, at kommunerne strammer skruen på de landbrug, hvor der endnu ikke er fuldstændig styr på tingene.

Miljøafdelingen i VKST har i 2021 udarbejdet mere end 40 miljøledelsesmapper til vores kunder. Der har været en positiv respons på materialet både fra landbrug og kommuner.

Når vi skal hjælpe med miljøledelse på din ejendom, kommer vi ud og gennemgår forholdene på din bedrift. Herunder:

  • Fastlægger en miljøpolitik
  • Gennemgår plan for oplæring af personale
  • Gennemgår ejendommens miljøforhold
  • Hjælper med at fastsætte konkrete mål for det kommende år
  • Skaber overblik over krav og vilkår i din nuværende miljøgodkendelse

Du får en samlet mappe over Miljøledelse

Vi udarbejder en miljøledelsesmappe til din bedrift, så du har et samlet overblik over, hvad der skal registreres, og hvad der skal indsendes til kommunen.

Der er mange af de ting, du allerede gør på bedriften, der kan indgå i miljøledelse. Det gælder fx uddannelsesplaner, APV, sikkerhedsinstrukser, foderoptimering etc.

Miljømål skal altså ikke opfindes til lejligheden, det kan lige så godt være de samme mål, som er sat op til produktionen i forvejen. Der er ikke krav om målopfyldelse.

Vores ejendomsbesøg kan ikke stå alene. Når miljøledelsesmappen er udarbejdet, er det dig som driftsherre, der årligt skal sørge for, at de relevante oplysninger bliver noteret og samlet sammen, så materialet kan sendes til kommunen – men vi hjælper gerne! Både med at samle materialet og med at huske dig på at få det gjort.

ESG spiller også ind

I denne tid, hvor ESG har fået så stor betydning i forhold til bankernes långivning, er det vigtigt at huske på, at både en lovlig produktion med miljøgodkendelse samt en miljøledelse er væsentlige parameter i forhold til ESG.

Tage gerne fat i miljøkonsulent Piil Krogsgaard fra VKST på telefon 4040 5523, hvis du ønsker hjælp til eller har spørgsmål til miljøledelse. Du kan også læse meget mere om miljøledelse på vores hjemmeside her.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.