Husk slåning af brak og græs – og undgå høring

23. september 2021

Brak med sommerslåning og slætgræs skal være slået senest d. 25. oktober, og afgræsningsarealer skal være synligt afgræsset, men sørg for at gøre det i god tid. D. 11. oktober begynder nemlig Landbrugsstyrelsens satellitkontrol. Er marken ikke slået eller afgræsset inden da, kan det udløse en høring, der skal besvares via Landbrugsstyrelsens App.

For at få udbetalt landbrugsstøtte skal aktivitetskravet være opfyldt. Brak skal slås i perioden fra 1. august til 25. oktober, hvis marken er tilmeldt ”sommerslåning” i Fællesskemaet.

Græsmarker skal være afgræsset eller slået i perioden fra 1. juni til 25. oktober.

Landbrugsstyrelsen kontrollerer, at aktivitetskravet er opfyldt ved brug af satellitbilleder. Man kan følge med i denne kontrol i Internet Markkort (IMK) i Tast-selv, hvor Landbrugsstyrelsen viser den enkelte mark som grøn, gul eller rød, det såkaldte ”trafiklys”.

Trafiklyset: Er du grøn gul eller rød?

Trafiklyset viser, om Landbrugsstyrelsen vurderer, at aktivitetskravet er opfyldt. Alle marker markeres med grøn, gul eller rød.

  • Grøn betyder at kravet er opfyldt.
  • Gul betyder, at Landbrugsstyrelsen endnu ikke har kunnet konstatere, at kravet er opfyldt.
  • Rød betyder, at kravet med overvejende sandsynlighed ikke er opfyldt.

Aktivitetskravet er allerede opfyldt for marker, hvor der er høstet en 1-årig afgrøde, f.eks. byg, hvede eller raps. Disse marker vil allerede være grønne.

Der er enkelte typer af afgrøder, som stadig kontrolleres ved fysisk kontrol. Det drejer sig om permanente og flerårige afgrøder, særlige brakformer, afgrøder i drivhus og artikel 32-arealer.

Marker med tilsagn til ”Pleje af græs og naturarealer” kan blive kontrolleret, selvom de er grønne. Er reglerne ikke opfyldt, kan der gives en sanktion. Marken vil på trods heraf ikke blive rød i trafiklyset.

Forsinkede satellitbilleder

Rigtig mange græs- og brakmarker er stadig ”gule” i trafiklyset i IMK. Det behøver ikke at betyde, at de ikke er slået eller afgræsset. Data fra satellitbillederne er nemlig 7-14 dage forsinket, og derfor kan der sagtens være sket en udvikling på arealerne, siden satellitbillederne blev taget.

Gule marker

Det er nu, at man skal være opmærksom på ”gule” marker, der ikke er slået eller afgræsset endnu.  Hvis der ikke gøres noget, vil markerne ende som røde, og gå ud til en høring efter 11. oktober.

Røde marker efter 11. oktober

Den 11. oktober, 14 dage før arealerne skal leve op til aktivitetskravet, bliver markerne røde, hvis Landbrugsstyrelsen vurderer, at kravet ikke er opfyldt. Man vil modtage et høringsbrev, hvorefter man har 3 muligheder for at svare:

  1. Hvis man ikke har opfyldt aktivitetskravet, kan man stadig i høringsperioden nå at gøre det. Her kan man slå arealet, eller lade det afgræsse. Derefter skal man indsende billeder via Landbrugsstyrelsens App.
  2. Hvis man mener, at aktivitetskravet allerede er opfyldt på hele marken eller evt. på dele af marken, skal man tage billeder og indsende det via Landbrugsstyrelsens App.
  3. Ønsker man ikke længere at søge grundbetaling på marken/dele af marken, fordi aktivitetskravet ikke kan opfyldes inden d. 25. oktober, skal Fællesskemaet tilrettes og genindsendes. Herved undgår man sanktion.

Det er vigtigt, at man reagerer på høringsbreve – ellers bliver man sanktioneret efter de gældende regler. Dokumentation for slåning eller slæt kan kun sendes igennem Landbrugsstyrelsens app.

Landbrugsstyrelsens app

Appen kan downloades i App Store eller Google Play. Man logger ind med det NEM ID, som man selv eller ens konsulent brugte via fuldmagt, da man indsendte Fællesskemaet.

Billeder skal altid tages gennem appen, da billederne så kan GPS-bestemmes. Hvis der er givet fuldmagt til VKST, kan konsulenten tage billederne og indsende til Landbrugsstyrelsen, eller man kan selv tage billederne, og konsulenten sørger for indsendelsen.

Der er nogle helt specifikke krav til, hvordan billederne skal tages, og hvor mange der skal sendes med. Der er lavet en udførlig vejledning på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, hvor det også er muligt, at læse mere om både trafiklyset og brugen af appen.

Appen er funktionel fra oktober, hvor de røde marker bliver synlige.

Har du spørgsmål til ovenstående eller brug for hjælp i forbindelse med dine brakmarker, er du mere end velkommen til at kontakte Planteavlskonsulent Rikke Bjørn Heinfelt

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.