Husker du at få fradrag for den diesel du bruger i traktoren?

12. februar 2020

Der kan være mange penge at hente hos staten, hvis du husker at holde styr på din kørsel og opgøre, om det er landbrugskørsel eller ej.

Når der i landbrugsvirksomheder købes dieselolie til traktorer, betales der afgifter til staten. Men landbruget har som et af de få erhverv ret til at få godtgjort olieafgiften på motorbrændstoffet, som ellers ikke normalt er godtgørelsesberettiget, selvom brændstoffet bruges i virksomheden.

I ren praksis sker refusionen over momsregnskabet, hvor de fradragsberettigede afgifter kan modregnes på samme måde som købsmoms. Du skal bare sikre, at brændstoffet er brugt i erhvervsøjemed til landbrugsformål.

Men hvad tæller som landbrugskørsel, og hvad gør ikke?

Før du som landmand kan få godtgjort afgiften, skal en række grundlæggende betingelser være opfyldt:

  • Brændstoffet er brugt til momspligtige aktiviteter
  • Brændstoffet er ikke anvendt i et registreret motorkøretøj (Traktor er ikke et motorkøretøj efter færdselsloven)
  • Brændstoffet er anvendt til landbrugsformål
  • Brændstoffet er farvet og kun brugt i maskiner, som helt eller delvist anvendes til formål, der kan godtgøres

I praksis betyder det, at du kan få godtgjort dit brændstof, når kørslen har omfattet en opgave, du udfører for at drive din landbrugsvirksomhed.

Der skelnes mellem egne formål og arbejde, der er udført for andre, eksempelvis maskinstationer. Så snart brændstoffet bruges til at udføre opgaver for andre, eller hvis der er tale om opgaver, som ikke har et landbrugsformål, såsom snerydning for kommunen, er forbruget ikke godtgørelsesberettiget.

Transport af varer

Når det drejer sig om transport af varer, skelnes der mellem egne og andres varer. Der  ydes kun godtgørelse af afgift for transport fra den pågældende ejendoms område af egne produkter. Dette gælder også transport af produkter mellem marken og landbrugsvirksomheden.

Endvidere er landbrugsvirksomheden berettiget til godtgørelse af brændstof forbrugt ved transport af afgrøde fra marken til driftsbygningerne, og fra marken til grovvareselskabet.

Ved transport af varer væk fra ejendommen omfatter godtgørelsesretten kun landbrugsvirksomheden, og kun når der er tale om egne varer. Dette omfatter eksempelvis transport af grise, mælk eller roer med traktor til henholdsvis slagteri, mejeri og sukkerfabrik.

Eksempler på, om du er berettiget eller ej:

En landmand leverer sit eget korn til DLG (med traktor og vogn) og kører hjem igen til virksomheden med tom vogn. Her er landmanden berettiget godtgørelse, da det er transport med egne varer.

Tager landmanden gødning med hjem i vognen på vej tilbage, er han ikke godtgørelsesberigtiget for transporten hjem, da gødning ikke er egne varer.

En landmand høster for naboen. Her leverer han maskinstationsydelse, og det er landbrugsarbejde, så landmanden vil have adgang til fuld godtgørelse af afgift.

Kører han derimod det høstede korn, som tilhører naboen, ned til grovvareselskabet med sin egen traktor, vil der være tale om en transportopgave uden adgang til godtgørelse, da det ikke er hans egne varer.

Landmanden kører ud med en tom vogn for at hente foder, gødning eller lignende.

Der er ingen godtgørelse af afgift for dette forbrug, da der ikke er tale om alm. landbrugsarbejde eller transport af egne varer.

Et dræn er gået i stykker, og landmanden tager gravemaskinen, som normalt anvendes til læsning af halm, med ud og graver ned til drænet.

Her er der ingen godtgørelse, da det tæller som entreprenørarbejde – uanset om han gør det for sig selv eller naboen/kommunen.

Har du spørgsmål til olieafgift eller brug for hjælp til at indberette det til skat, er du mere end velkommen til at kontakte din økonomiassistent i VKST på telefon 7027 9000.

Se desuden nedenstående tabel for, hvornår der kan kræves godtgørelse eller ej:

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.