skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Hvad Betaler De Andre I Bidragssats?

Hvad betaler de andre i bidragssats?

I den nuværende situation, hvor mange kan se tilbage på et par år med god indtjening og fine resultater, er det oplagt at se på mulighederne for at få sænket bidragssatsen.

Et godt udgangspunkt for den drøftelse med banken er en bidragsanalyse, der viser, hvor du ligger i forhold til andre, sammenlignelige virksomheder. Betaler du i den høje ende, eller ligger du faktisk meget fint i forhold til andre med en tilsvarende belåning og økonomi?

Analysen bruges til at afklare, om der er grundlag for en dialog med banken om bidragssatsen, og hvordan du stiller dig i den situation:

Det fremgår af analysen, hvad sammenlignelige kunder betaler i bidrag i netop din bank, men også hvad samme gruppe betaler i bidrag i andre banker

-Vi sammenligner bidragssatsen fra din nyeste årsrapport med lignende virksomheder baseret på centrale nøgletal. Det fremgår af analysen, hvad sammenlignelige kunder betaler i bidrag i netop din bank, men også hvad samme gruppe betaler i bidrag i andre banker, fortæller økonomirådgiver Jeppe Madsen fra VKST og fortsætter:

-På baggrund af analysen kan vi vurdere, om din bidragssats ligger inden for normen. Hvis analysen viser, at din bidragssats er for høj, har du et veldokumenteret grundlag for en dialog med banken.

Analyse og konkrete tal er det bedste udgangspunkt for en nedsættelse af bidragssatsen

Lave bidragssatser tildeles ofte, hvis en andel af lånene er med fast rente, og der betales afdrag, mens variable lån uden afdrag ofte udløser en højere bidragssats. Hvis du har en høj belåningsprocent i dit realkreditinstitut, kræves der ofte en højere bidragssats til gengæld.

Det er svært at komme i banken og argumentere for, at bidragssatsen skal sænkes, fordi man har hørt snak om, at andre får det billigere

Samtidig afhænger bidragssatsen i høj grad af, hvordan den enkeltes økonomi rates i banken. Hvis økonomien vurderes som solid med god indtjening, har banken ikke behov for at dække sig ind med en høj bidragssats. Den slags oplysninger hører med til det fulde billede af bidragssatserne, og derfor er de sjældent et oplagt samtaleemne mellem kollegaer.  Og skulle snakken falde på bidragssatser, er der mange detaljer, der skal med til at tegne det fulde billede:

-Det er svært at komme i banken og argumentere for, at bidragssatsen skal sænkes, fordi man har hørt snak om, at andre får det billigere. Og der er bidragsanalysen god: den bygger på konkrete tal og sammenligner din virksomhed med andres – det er ikke bare snak, siger Jeppe Madsen.

Eksemplets magt

-Vi har set eksempler på landbrug, der opnår en reduktion af bidragssatsen med op til 0,20 procentpoint, hvilket giver en besparelse på 20.000 kr. for hver 10 mio. kr. der er i realkreditgæld, det er dog ikke alle, der kan opnå så store besparelser, men selv en lille reduktion af bidragssatsen er værd at tage med, siger Jeppe Madsen og giver et eksempel på, hvor store forskelle, der kan være mellem bankerne:

Netop de konkrete eksempler i bidragsanalysen er gode udgangspunkter for en snak med banken.

-Men husk, at hvis du er glad for din bank, føler dig godt behandlet og I har et godt samarbejde, så kan det være mere værd end en lavere bidragssats, lyder den afsluttende bemærkning fra økonomirådgiveren.

 

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV