Hvilken vårsæd skal du have i 2024? 

10. november 2023

Efter en udfordrende høst i 2023 er mængden af tilgængelig såsæd begrænset. Det betyder, at hvis du ønsker en bestemt sort, bør du reservere den allerede nu. Mange har allerede foretaget reservationer med mulighed for ændringer i løbet af efteråret og foråret.

Opfyldelse af bælgsædskravet

For at opfylde kravet om 20% bælgsæd i et planteavlssædskifte, er hestebønner og markærter de mest oplagte valg som første prioritet. Som anden prioritet kan du overveje græsudlæg med en 20% andel af kløver.

Markærter

For sæsonen 2024 tilbydes sorterne Bagoo, Ingrid, Greenway og Javlo ærter.

Vores prioritering er som følger:

1. Greenway

2. Bagoo

3. Ingrid

Årets høst 2023 understreger vigtigheden af at vælge sorter med en passende afgrødehøjde ved høst. Vi opfordre også til samdyrkning med vårbyg for at lette høsten i tilfælde af udfordrende vejrforhold.

Hestebønnesorterne

Apollo, Fuego, Daisy, Birgit og Lynx vil være tilgængelige for foråret 2024. Det er afgørende af vælge de mest egnede jorder til at dyrke hestebønner, da de ikke tåler udtørring og er modtagelige for skadedyr som lus.

Vores prioritering af sorter er:

1. Apollo

2. Lynx

3. Daisy

For at opnå de bedste udbytter anbefales et plantetal på 45- 50 planter pr. kvadratmeter.

Vårbygsorterne

Blixen, Halfdan, Prospect, Wish, Evergreen, Focus, Stairway, Feedway og sortsblandinger er til tilgængelige for 2024.

Som udgangspunkt anbefales maltegnede sorter, med prioritering som følger:

1. Prospect

2. Stairway

3. Evergreen

Det er vigtigt at bemærke at alle sorter på nær Evergreen er modtagelige for bygrust, og Fokus eneste meldug modtagelige sort. Hvis havre dyrkes i sædskiftet, skal sorten Halfdan fravælges, da den ikke er nematoderesistente.

Vælges en fodersort, er den nye sort Blixen interessant med et højt udbytte, og en god konkurrence mod ukrudt. Sorten Wish har ligeledes haft det højeste udbytte i sortsforsøgene 2023.

Havresorterne

Caddy, Dominik, Scotti, Elison, Nemesis, Delfin og Symphony er tilgængelige for 2024.

Vi anbefaler følgende prioriteter:

1. Delfin

2. Symphony

3. Lion

Da de er egnede til grynhavre, er mindre modtagelige for meldug og har et godt udbytte samt en passende strålængde.

Vårhvede

Til sæson 2024 tilbydes følgende vårhvedesorter: Thorus, Quarna, Kapitol, KWS Sharki, Sonett, Dacke og Ølandshvede. Bemærk, at mange af disse sorter er vekselhveder, der også kan etableres om efteråret. Gentagne forsøg har vist lavere angreb af bygfluen ved efterårsetablering, og dermed et højere udbytte, men det påvirker desværre proteinindholdet, hvilket kan have konsekvenser for afsætningen som brødhvede. Det anbefales at kontakte grovvareselskab for at få detaljer om kvalitetskravene.

Ønskes yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Per Jensen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.