Hvordan ser vejrudsigten for griseproducenter ud?

5. november 2021

Det har altid gået op og gået ned med priserne på grisekød – og det gør det stadig. Danmark er i dag en integreret del af verdens samlede griseproduktion, og uanset at Danmark kun udgør omkring 1 procent af verdens samlede griseproduktion, så er danske griseproducenter stærk afhængige i udviklingen på det globale verdensmarked.

Derfor er det vigtigt at følge med i økonomien på verdensplan. Og det kan Finn Skotte, Økonomirådgiver i VKST med speciale i gris, hjælpe dig med. Han har herunder formuleret en fin skitse om vejrudsigten for griseproducenter på både lang og kort sigt.

Du kan høre meget mere om emnet på det store grisemøde her i november, hvor Finn Skotte blandt andet holder oplæg om den aktuelle økonomi i grisebranchen med status på priser og den økonomiske situation.

Danmark har fortsat de laveste produktionsomkostninger pr. kg grisekød

Der er en betydelig frihed på omsætning af svinekød på verdensmarkedet, men der ligger også visse begrænsninger på denne frihed. Som griseproducenter i EU er der en betydelig beskyttelse mod import af billigt svinekød fra USA og Brasilien. Men som griseproducenter i EU er der til gengæld ikke mulighed for eksport til det russiske marked.

Dansk griseproduktion er generelt privilegeret ved et passende klima til såvel griseproduktion som produktion af foder

Uanset disse begrænsninger vil udviklingen i den danske griseproduktion grundlæggende være styret af konkurrencekraften, og uanset at man ofte kan forfalde til at tro, ”at græsset er grønnere” hos naboen, så viser også den seneste opgørelse fra Inter Pig, at Danmark fortsat har de laveste produktionsomkostninger pr. kg. grisekød uden for USA/Canada og Brasilien.

Dansk griseproduktion er generelt privilegeret ved et passende klima til såvel griseproduktion som produktion af foder.

Vi har ligeledes en god struktur (størrelse og sundhed), dygtige griseproducenter (ejere og medarbejdere) og en god struktur hos leverandører (foder, avlsselskaber og inventer-/byggefirmaer) samt aftagere (slagterier og forarbejdning/salg).

Hvad ser vi ind i på kort og på lidt længere sigt?

Kort sigt

Vi ser lige nu ind i et verdensmarked for grisekød, som både er påvirket af Covid-19 og afrikansk svinepest (ASF).

Der er lige nu en voldsom ubalance i den europæiske griseproduktion, dels fordi Tyskland pga. ASF nu er udelukket for eksport ud af EU, og dels fordi Kina aktuelt ikke har et importbehov på spansk grisekød.

Der vil nu skulle ske en tilpasning i den europæiske griseproduktion til de aktuelle vilkår, hvor en åbning fra Kina kan afhjælpe den øjeblikkelige situation.

Vi har fra SEGES en prognose for 2022 med en fornuftig notering med et gennemsnit på 10.30 kr. pr. kg:

  • 1. kvartal: 9.00 kr. pr. kg.
  • 2. kvartal: 10.25 kr. pr. kg.
  • 3. og 4. kvartal på: 11.00 kr. pr. kg.

Mange griseproducenter har et nulpunkt, som ligger pænt lavere end 10.30 kr. pr. kg., og de vil som udgangspunkt kunne lave en pæn indtjening på dette niveau.

Den forhøjede notering i 2. halvår bygger bl.a. på en forudsætning om en vis åbning til det kinesiske marked i 2. halvår.

Længere sigt

Det må formodes, at udviklingen Tyskland på lidt længere sigt vil få en betydelig afledet effekt på den danske griseproduktion.

Tyskland er med en voldsom opbakning fra den tyske rigsdag i gang med at indføre ”svenske” tilstande i Tyskland.

Tyskland var for få år siden EU’s største griseproducent med en meget betydelig eksport også ud af EU. Tyskland har nu på den ene side erkendt, at de aldrig igen vil opnå status som ASF-fri pga. den store population af vildsvin i landet og vil som udgangspunkt skulle nedregulere deres produktion (herunder import af smågrise fra Danmark) og på den anden side vil blive underlagt meget betydelige velfærdskrav, som vil udelukke dem fra eksport pga. tabt konkurrencekraft.

Der udbetales i dag en national støtte til griseproduktion i Sverige (godkendt af EU), og der vil fremadrettet tillige blive udbetalt national støtte til griseproduktion i Tyskland (er under godkendelse i EU).

Da Tyskland fortsat fylder forholdsvis meget i europæisk griseproduktion, uanset at de nu er overhalet af Spanien som Europas største, så vil den tyske udvikling formentligt få stor indflydelse på den danske griseproduktion, hvor vi lige nu har flere spørgsmål end svar.

Vil den aktuelle danske eksport på ca. 8 mio. smågrise til Tyskland kunne omdirigeres til andre markeder? Vil disse smågrise kunne opdrættes i Danmark? Eller skal den danske sobestand reduceres med 250.000 søer (-25%) for at tilpasse sig?


Vi vil sammen prøve at blive lidt klogere på fremtiden, når VKST afholder Inspirationsaften for Griseproducenter i Sorø d. 30. november.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.