skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Ingen Efterafgrøder: 4% Ikke-produktive Arealer I 2023 – Hvilke Arealer Kan Jeg Så Bruge?

Ingen efterafgrøder: 4% ikke-produktive arealer i 2023 – Hvilke arealer kan jeg så bruge?

Den nye landbrugsreform træder i kraft den 1. januar 2023, og særligt GLM-kravene har haft stort fokus hos de danske landmænd, der nu skal se sig om efter ikke produktive arealer, hvor efterafgrøder ikke må indgå.

I den nye landbrugsreform vil de 5% Miljø Fokus Områder (MFO), vi har i dag, erstattes af GLM-krav 8. En del af GLM-krav 8 er, at alle landbrugsbedrifter skal have 4 % ikke-produktive arealer. I dag opfylder mange landbrug deres krav om 5% MFO med efterafgrøder. Men efterafgrøder bliver ikke længere en mulighed for at opfylde kravet.

Man må se på mulighederne for at udnytte områder af marken, der giver dårligt udbytte

– Derfor skal mange nu ændre deres drift, siger planteavlskonsulent Tina Hovmand fra VKST.

– Man må se på mulighederne for at udnytte områder af marken, der giver dårligt udbytte, samt eksisterende markkrat og brak til at opfylde de 4%, forklarer hun.

Særlige betingelser for alle arealer

Tina Hovmand beskriver, hvilke arealer der muligvis kan indgå i de 4% ikke produktive arealer. Alle disse arealer har en kvælstofnorm på 0.

Det gælder arealerne:

  • Brak
  • Blomster- og bestøverbrak
  • Eksisterende markkrat
  • Markbræmmer
  • Småbiotoper
  • GLM-landskabselementer, søer og fortidsminder

I nyhedsbrevet fra Planteavlsnyt beskriver Tina Hovmand nøje ovenstående arealer samt, hvilke betingelser arealerne skal opfylde for at være en del af de 4% ikke produktive arealer.

Blandt andet forklarer hun om brak, at der ikke må foretages slæt, afgræsning, høst, pløjning, gødskning og sprøjtning, for at arealerne kan indgå i de 4%, ligesom landmanden risikerer støttenedsættelse, hvis der mangler plantedække på brakarealerne.

Eksisterende markkrat skal individuelt sagsbehandles hos Landbrugsstyrelsen

-Og i forhold til eksisterende markkrat, så har det endnu ikke været muligt for os at afgøre, om en eksisterende remisse kan få lov til at tælle med i de 4%, siger hun og uddyber:

– Eksisterende markkrat skal individuelt sagsbehandles hos Landbrugsstyrelsen via et ændringskort i Internet Markkort, og de kan ikke behandles, før bekendtgørelsen er fastlagt.

Sammenhæng med bioordning for Biodiversitet og bæredygtighed

Tina Hovmand forklarer, at der er en sammenhæng mellem GLM krav 8 og den nye bioordning for Biodiversitet og bæredygtighed.

– For at få adgang til ordningen er det et krav, at der udlægges enten brak eller småbiotoper. Hvis der udlægges mindst 7%, nedsættes GLM 8-kravet fra 4 % til 3 %, hvorved der kan opnås 1% ekstra tilskud i bioordningen, siger planteavlskonsulenten.

Man kan søge bio-ordningen på op til 50% af sit areal, og tilskuddet kan kombineres med grundbetaling. Støtten forventes at blive på 2740 kr./ha.

Læhegn indgår ikke

Læhegn kan ikke indgå i de 4% ikke produktive arealer. Du kan læse mere om begrundelsen i nyhedsbrevet fra PlanteavlsNyt her.

Har du brug for hjælp til at få et overblik over dine arealer og finde ud af, hvordan du kan leve op til de 4% uden at bruge efterafgrøder, så kontakt din planteavlskonsulent i VKST.

(Billede øverst i artikle er print fra Google Maps – tilfældigt udvalgt)

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV