Ingen retssikkerhed i beregninger af BNBO

17. september 2021

Gefion har skrevet et stærkt kritisk høringssvar til Miljøstyrelsen, fordi der er flere problematiske forhold i den bekendtgørelse om udpegning af arealer til drikkevandbeskyttelse, som de har sendt i høring. Fejl i udpegning af BNBO-arealer en én af dem.

-Det er lodsejernes retssikkerhed, der er på spil her. Det kan vi sige fordi, der er udpeget langt større arealer end nødvendigt og fordi kommunerne og Miljøstyrelsen går meget længere end det, der står i loven om BNBO, siger Torben Hansen, formand for Landboforeningen Gefion.

Helt grundlæggende er der to forhold, som har betydning for størrelsen af BNBO-arealerne: den mængde vand, som vandværkerne har tilladelse til at indvinde og jordens tæthed og dermed vandets strømning gennem jorden. Og det er her, Gefion er stødt på fejl.

Forkerte tal gjorde en BNBO 70 pct. større end nødvendigt

Gefion har tidligere afdækket, hvordan nogle kommunerne og deres rådgivere bruger beregningstal, som giver større arealer, mens Miljøstyrelsen bruger andre tal – hvilket giver meget store forskelle i BNBO-arealet.

-Vi har set, hvordan en konkret genberegning af BNBO-arealet betød, at en BNBO i Lejre gik fra 500 ha til 153 ha, det svarer til næsten 70 pct. Det bekræfter os i, at der har været tale om usaglige begrundelser for beregning af BNBO, når der er så markante forskelle i BNBO-områdestørrelsen, siger Torben Hansen.

Derfor har Gefion skrevet, at det af hensyn til lodsejernes retssikkerhed er nødvendigt med en genberegning af de BNBO-arealer, der er beregnet af kommuner, forsyninger eller deres rådgivere.

Det er blandt andet store områder ved Ågerup nord for Roskilde og arealer ved Høje Taastrup, der skal genberegnes. Beregninger fra Seges viser, at arealet ved Høje Taastrup falder fra 540 ha til ca. halvdelen.

-Det er ikke en retsstat værdig, at landmænd reguleres på så forskellige grundlag, hvor det afgørende er, om beregninger er lavet af staten eller kommunen, Det er det grundfæste princip om, at man skal behandle alle lige, der er på spil her. Som det er nu, er der nogle landmænd, der bliver ramt meget hårdere end deres naboer- fordi fx Roskilde Kommune har valgt forskellige regnemetoder inden for kommunegrænsen, lyder det fra Gefions formand.

BNBO skal fastsættes efter konkrete tal

I forbindelse med høringssvaret er endnu en fejl kommer frem i lyset; BNBO-arealerne beregnes også ud fra den mængde vand, forsyningsselskaberne har tilladelse til at indvinde, men ikke de faktiske indvindinger.

-Her skal man hæfte sig ved ordet tilladelse, for i praksis indvinder nogle forsyningsselskaber kun omkring 50 pct. af det, de har tilladelse til. Alligevel er det tilladelsen og ikke den faktisk indvinding, der afgør størrelsen på BNBO-arealet, siger Torben Hansen og fortsætter:

-I mange andre forhold reguleres landbruget på baggrund af de faktiske udledninger. Men det er ikke tilfældet her, hvor det er skrivebordtilladelser, der bestemmer hvor store arealer, der skal tages ud af dyrkning – uden faglig grund.

Torben Hansen nævner Danmarks største BNBO, der ligger ved Brokilde kildeplads. Hvis BNBO blev beregnet på baggrund af den faktiske indvinding ville arealet falde med hele 40 pct. fra 550 ha til 230 ha.

Gefion vil fremover arbejde for, at det bliver den faktisk indvinding, der er gældende, og har allerede rettet en skarp kritik til Miljøstyrelsen:

-Det vi har set fra Miljøstyrelsen skal give anledning til, at styrelsen laver de genberegninger der skal til for, at landmændene ikke skal bekymre sig om deres retssikkerhed, siger Torben Hansen.

Høringssvaret er lavet i samarbejde mellem DLS, Sjællandske Familielandbrug og DLS.

Yderligere oplysninger hos:

Torben Hansen, formand for Landboforeningen Gefion, tlf. 4027 6704

Erik Hansen Blegmand, erhvervspolitisk konsulent for Gefion, tlf. 6120 4009

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.