Inspiration: Gødskning af sukkerroer uden gylle

15. marts 2024

Af Økologikonsulent: Ninna Boesen

Det er blevet en yndet praksis blandt sukkerroeavlere at gøde en efterafgrøde forud for roerne. Dette er for at undgå at komprimere jorden forud for såning med gyllevognen. Roer hader nemlig kompakt jord. Læs her, hvordan du med succes helt kan undlade gyllen til roerne.

Fordelene ved at bruge en kvælstoffikserende efterafgrøde, frem for at gøde en efterafgrøde af olieræddike med gylle som forfrugt til roerne er, at du ikke i samme grad risikerer at gøde rodukrudtet, hvis olieræddiken ikke når at spise alt kvælstoffet inden vinter.  

Figur 1. Økologiske sukkerroer. Billede af VKST

Sukkerroer optager kvælstof og andre næringsstoffer over en meget lang periode, og har dybe rødder som kan afsøge jorden for næringsstoffer. De har brug for 100 kg N for at nå deres potentiale. I modsætning til andre højværdiafgrøder, kan den mængde kvælstof komme fra en kilde som ikke er hurtig tilgængelig, hvilket er en fordel når vi må bruge mindre konventionel gylle. Vi må bruge Øgro i sukkerroerne og de kan betale for den dyre gødning. 

Grøngødning og startgødning giver fuldgødet sukkerroer

Strategi uden gylle:

  • Veletableret, kvælstoffikserende efterafgrøde etableres i efteråret
  • Vinasse og Dybstrøelse tildeles i februar lige inden nedpløjning
  • N-min. prøver tages i marts
  • Kvælstofforsyningen justeres og startgødning sikres med Øgro eller Binadan

På Roskilde Landbrugsskole blev der i 2021 dyrket en kvælstoffikserende efterafgrøde efter vårbyg som kvælstofforsyning til økologiske sukkerroer.

Arealet blev pløjet lige efter høst, og der blev sået efterafgrøde den 18. august. Blandingen bestod af 5 kg olieræddikke, 9 kg alexandrinekløver og 30 kg fodervikke.

Der blev tilført ekstra kalium i Vinasse til efterafgrøden og dybstrøelse blev pløjet ned sammen med efterafgrøden i februar.

Den 23. februar blev der målt 128 kg i N-min. Sammen med afgrøderester og virkning fra dybstrøelse, viste modellen en forventet forsyning på 169 kg N/ha til sukkerroerne. Det var altså lykkedes at komme op på en meget høj mængde tilgængeligt kvælstof til sukkerroerne, ved at lave en frivillig efterafgrøde. Forsyningsnormen ved et forventet udbytte på 50 ton rene roer, er faktisk kun 117 kg N.

Da det næsten var for godt til at være sandt, blev der som forsikring placeret 28 kg total N i form af Binadan før såning.

Marken gav et resultat på 53,9 ton rene roer og et sukkerudbytte på 9,83 t/ha.

Billede 2. Tæt efterafgrøde med olieræddike, alexandrinekløver og fodervikke, forud for sukkerroer. Billede af Darran Thomsen.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

24. juni 2024

Huse og marker ramt af for høj vandstand i Tissø og vandløb

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bestil Virksomhedsprofil her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)