Landmand med håndværksevner til Nørager Gods

Nørager Gods er en ejendom i udvikling, som lige nu søger en landmand til planteavlen på 500 hektar. I markplanen er der afgrøder som frøgræs, kløver, raps samt korn til fremavl og malt.

Som landmand på Nørager bliver du den faste mand i marken, der står for udførelsen af opgaverne i samarbejde med forvalteren. Alle opgaverne i marken udføres med egen moderne maskinpark, på nær halmpresning, som foretages af ekstern.

Uden for sæson vil der b.la. være vedligeholdelsesopgaver på gården, i hovedbygningen og i godsets udlejningsejendomme.

Vi ønsker en medarbejder, der er faglært landmand eller har anden relevant erhvervserfaring eller uddannelse, gerne en med hænderne skruet rigtigt på. Du skal kunne arbejde selvstændigt og i teams med gårdens øvrige medarbejdere.

  • Tager ejerskab, er selvtænkende og kan vurdere behov for indsats
  • Indforstået med overarbejde i sæson
  • God omgangstone og en god repræsentant for virksomheden

Vi ønsker en kollega, hvor vi i fællesskab kan udvikle virksomheden, og hvor du vil få gode muligheder for at udvikle dig i jobbet, i forhold til virksomhedens udvikling og dine interesser.

Løn og andre forhold efter kvalifikationer, evt. bolig kan på sigt indgå hvis det har interesse. Ønsket starttidspunkt så hurtigt som muligt.

Kontakt venligst godsforvalter Sebastian Kudsk på 7194 4288, hvis du har interesse for stillingen eller har spørgsmål hertil. Du kan også kontakte os på mail sk@noeragergods.dk.

*     *     *

Nørager Gods ligger naturskønt øst for Tissø og driver pt. 500 ha med præcisionsjordbrug i form af graduering af udsæd og hjælpestoffer. Derudover er der til godset 175 ha skov og andet, samt professionelt jagtvæsen i samarbejde med nabogods. Nørager er ejet af Thomas og Anne Mette Voss, der har stedet som deres daglige hjem og ønsker at udvikle ejendommen yderligere.