Ægtepagter

Ægtepagt

Når man bliver gift, opstår der automatisk et formuefællesskab, der deles ligeligt mellem jer i tilfælde af skilsmisse eller død. Den form for ligedeling er ikke altid hensigtsmæssig, og for mange – især erhvervsdrivende – giver det derfor bedre mening at overveje en ægtepagt.

Med en ægtepagt går I ud over formuefællesskabet og aftaler, hvordan formuen skal fordeles i stedet for. Ægtepagten sikrer en deling af formuen, som passer netop jer og jeres aktuelle situation og beskæftigelse.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for rådgivning om ægtepagt, eller vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at udarbejde en ægtepagt.

Få rådgivning og udarbejdet en skræddersyet ægtepagt

Vi kan hjælpe med at udforme en ægtepagt

Det er muligt at skræddersy en ægtepagt stort set, som man gerne vil have den. Der kan opstilles forskellige kriterier, og man kan eksempelvis sørge for, at ægtepagten kun gælder et bestemt antal år, eller at den kun gælder bestemte aktiver eller lignende.

Mulighederne er mange, og derfor kan det være vigtigt at have en professionel rådgiver ind over, så I sikrer jer, at der bliver taget hånd om det hele, og alle aspekter og ønsker bliver dækket.

Når vi hjælper med at udforme ægtepagten, sørger vi rent praktisk for:

  • Opgørelse af værdier
  • Overblik over typer af særeje
  • Udfærdigelse af ægtepagt
  • Tinglysning

Tag gerne fat i Hanna Lindhardt på telefon 5786 5304, hvis du ønsker rådgivning i eller hjælp til at udarbejde en ægtepagt.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Ny ægtefællelov fra 2018

Ny ægtefællelov fra 2018

Ægtefælleloven trådte i kraft i 2018 og er en lov, der regulerer ægtefællers økonomiske forhold. Ægtefælleloven har blandt andet ændret nogle af de tidligere regler i forbindelse med særeje og deling af formuen ved skilsmisse og død.

Når vi udformer ægtepagten, sørger vi naturligvis for, at den overholder den nyeste lovgivning og tager højde for de nye regler i ægtefælleloven.

I kan oprette en ægtepagt både før og under ægteskabet.

Få hjælp til at udforme en ægtepagt hos VKST

Læs også om

Har I sikret hinanden og børnene med et testamente? Arvereglerne er komplicerede, og der er ingen nemme løsninger, når det gælder et testamente. Hos VKST hjælper vi dig med at udarbejde et testamente, der tager højde for dine ønsker og de særlige familieforhold, der eventuelt gør sig ældende med fx egne og fælles børn.

Erik Blach

Hanna Lindhardt