skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Få hjælp til ekspropriationer

Det er hverken rart eller nemt som landmand at blive udsat for ekspropriation af offentlig myndighed. Derfor tilbyder vi i VKST vores hjælp som bisidder, så du kan blive hjulpet igennem bedst muligt.

Vi har stor erfaring med at køre sager i både ekspropriations- og taksationskommission, og som din bisidder er vi garant for, at dine interesser vare tages bedst muligt i ekspropriationen. Det gælder både de økonomiske og ejendomsmæssige interesser samt herlighedsværdier.

Hvornår kan der udføres ekspropriation?

Ekspropriation betyder i sin korte forklaring, at en offentlig myndighed kan ønske råderet over et bestemt areal til gennemførsel af et anlægsprojekt såsom en ny vej, jernbane, vindmøllepark m.m. Her har myndigheden lov til at ekspropriere og dermed tvinge ejeren af arealet til at afstå området.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt, hvis den offentlige myndighed vil udføre ekspropriation på din ejendom. Det er:

  1. Anlægsprojektet skal tjene almen samfundsmæssig interesse
  2. Der skal være lovhjemmel for ekspropriationen
  3. Der skal ydes fuld erstatning for det område af din ejendom, som der bliver eksproprieret

Vi hjælper dig med ekspropriationer

Det er de færreste, der har erfaring med at stå i en situation, hvor der skal udstykkes en bid af ens grund, og netop derfor er det en god ide at få en erfaren rådgiver til at varetage dine interesser, så du er sikret, at alle regler bliver overholdt.

Som bisidder på din sag, sørger vi for at undersøge, om ekspropriationen først og fremmest er lovlig, og om den skal gennemføres. Bliver den gennemført, tilbyder vi sagkyndig bistand og er garant for, at dine interesser varetages bedst muligt i forhandlingerne med myndighederne og sørger for, at du opnår den højest mulige pris for dit areal.

Vores tætte samarbejde med de andre landbrugsfaglige rådgivere i VKST betyder, at vi let og med stor sikkerhed kan bringe mere landbrugsmæssig viden i spil under ekspropriationer. Det styrker vores argumentation og dermed din sag.

Hvis du står over for en fremtidig ekspropriation og er i tvivl om, hvad dine muligheder er, så tag endelig fat i os, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

HUSK!
Omkostningerne til rådgivning i forbindelse med en eksproriation dækkes i langt de fleste tilfælde, da det indregnes i erstatningen.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV