Forpagtningskontrakt

Hos VKST kan vi hjælpe dig med at udarbejde en forpagtningskontrakt, så du er sikret bedst muligt i forbindelse med forpagtning af jord.

En forpagtningskontrakt er nødvendig del, når du forpagter din jord, og den tid, hvor man lavede en mundtlig aftale om en forpagtning eller skrev aftalerne ned på bagsiden af en konvolut, er slut. En skriftlig aftale, der tager højde for meget andet end forpagtningsafgiften er med til at sikre både dig og den anden part i forpagtningsaftalen.

Du er velkommen til at kontakte en af vores jurister, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til udarbejdelse af en forpagtningsaftale.

Få hjælp til udarbejdelse af en forpagtningsaftale til jord og landbrug

Udarbejdelse af forpagtningskontrakt

En forpagtningskontrakt skal altid være skriftlig. Derved sikres, at begge parter får den ydelse, som var formålet med aftalen, nemlig at bortforpagteren får en forpagtningsafgift, og forpagteren får retten til at dyrke jorden.

Det er vigtigt, at der tages højde for alle tænkelige scenarier i en forpagtningskontrakt, således at tvister og uklarheder minimeres så meget som muligt.

Hos VKST er vores jurister vant til at sidde med forpagtningskontrakter og har stor kendskab til de problemer og spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med forpagtning af jord.

Vi kan derfor både hjælpe og rådgive dig om, hvad din kontrakt skal indeholde, og vi kan naturligvis også stå for selve udarbejdelsen af forpagtningsaftalen.

Tag gerne fat i Karl-Åge Poulsen, hvis du har brug for hjælp eller rådgivning i forbindelse med en forpagtningsaftale.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Derfor er det vigtigt med en juridisk forpagtningskontrakt

Derfor er det vigtigt med en forpagtningskontrakt

Der er mange andre ting, en forpagtningskontrakt sikrer, som der uden kontrakten hurtigt kunne opstå uklarheder omkring. Nemlig:

  • Hvem er forpligtet til at vedligeholde eller udskifte dræn og læhegn?
  • Må jorden videreforpagtes til tredjemand?
  • Skal de forpagtede areal dyrkes konventionelt eller økologisk?
  • Hvad skal der ske, hvis den ene af parterne i kontrakten dør i forpagtningsperioden?
  • Hvornår skal betalingen forfalde og hvordan? Og hvad hvis betalingen udebliver?
  • Hvem har ansvaret for jordens tilstand af næringsstoffer, og hvem betaler for jordprøver?
  • Hvad hvis priserne stiger pga. inflation – må prisen på forpagtningen så også stige?

Undgå de her fejl i din forpagtningsaftale

En god og udførlig forpagtningskontrakt er med til at sikre dig, at der ikke opstår uoverensstemmelser. Vi oplever ofte landmænd, der selv udarbejder deres kontrakt uden juridisk hjælp, som ender med at må opsøge rådgivning pga. uoverenstemmelser.

Vi råder derfor til at du undgår de her fejl i din kontrakt:

  • Aftaler er ikke skriftlige: Lav altid en skriftlig kontrakt og få skrevet aftalerne ned – også når der er tale om forlængelser
  • Vigtige detaljer bliver glemt: Selv det, du mener er småting, skal skrives ind. Små detaljer kan blive store uenigheder senere hen. Få alle detaljer med i forpagtningskontrakten, eksempelvis angående vedligholdelse, og hvem der betaler for det
  • Ændringer til forpagtningskontrakten bliver ikke tilføjet: Selv om I er enige i ændringen af kontrakten, skal det stadig skrives ned – enten i den nuværende kontrakt eller som et bilag til kontrakten

Ønsker du hjælp til din forpagtningskontrakt i landbruget, så tag fat i os!

Undgå de her fejl i din forpagtningskontrakt til jord og landbrug

Læs også om

Usikkerhed omkring aftaler danner grundlag for alt for mange uenigheder mellem naboer.

Læs her de tre fejl, du ikke må begå, når du skal lave en forpagtningskontrakt

Piet Galsøe Wireschou

Karl-Åge Hornshøj Poulsen