skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

+250 kolleger i forskellige afdelinger

VKST er en stor virksomhed med mere end 250 medarbejdere fordelt på 4 kontorer på Sjælland, Lolland og Falster. Vores medarbejdere fordeler sig i mange forskellige afdelinger med mange kasketter og stillingsbetegnelser. Vores største afdelinger er økonomi- og planteavlsafdelingen, som rummer både regnskabsassistenter, driftsøkonomer, skattespecialister, maskinkonsulenter og planteavlsrådgivere.

Nærhed på trods af størrelse

Trods virksomhedens størrelse gør vi meget ud af, at der er et fællesskab afdelingerne imellem, og at nærhed er et vigtigt element i vores dagligdag. Det viser sig også i vores rådgivning til kunderne, hvor vi gør en ekstra indsats for at tilbyde en tværfaglig rådgivning, der matcher kundens behov. På den måde kan du som medarbejder i VKST samarbejde både med kolleger fra din egen afdeling såvel som fra andre afdelinger.

Mød medarbejderne i VKST

Her kan du møde en medarbejder fra hver afdeling i VKST.

Anders Wilken, Forsøgsleder, VKST Field Trials

I VKST Field Trials har vi forsøg med nuværende problemstillinger for den almindelige landmand, samt nye midler og sorter til landmanden derude. Derfor oplever jeg i det daglige, hvad vi kan bruge i det praktiske landbrug, samt fremtidens sorter og strategier. Det giver min faglige og praktiske nysgerrighed til landbruget et dagligt kick at følge med på nært hold. VKST er i det østlige Danmark en af de største samlinger af diverse eksperter inden for landbruget, derfor er den store sparring af viden på tværs af afdelinger noget, som betyder meget for mig og min dagligdag.

Anders blev ansat i VKST Field Trials i August 2017.

Darran Thomsen, Økologikonsulent, Økologisk VKST

Jeg brænder for økologi, og jobbet giver mig mulighed for at understøtte og udvikle den økologiske landbrugsproduktion i samarbejde med otte andre stærkt engagerede kollegaer i Økologisk VKST.

Før jeg blev ansat i VKST, arbejdede jeg som projektkonsulent med udvikling og landsforsøg af økologisk planteproduktion. Som økologikonsulent i VKST er jeg kommet meget tættere på produktionen og de økologiske landmænd.

Læs mere

Det er spændende at innovere sammen med landmændene og se fremgang i både udbytter og kvalitet, når store dele af produktionen går til konsum eller fremavl. Samarbejdet med landmændene er meget motiverende for mig, og det giver mig mulighed for at udvikle mig både menneskeligt og fagligt.

Darran har været ansat i VKST siden 2017.

Inge Hvolmgaard, Arkitekt, Byggerådgivning

Byggerådgivningen er en lille afdeling med flere forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og vi prioriterer en meget høj grad af samarbejde og videndeling omkring vores opgaver og kunder. Vi arbejder med sager af meget varierende størrelse og karakter – og vi tilstræber at sætte ”bedste mand” på opgaverne.

Vi arbejder for mange forskellige kunder – og tilstræber at forstå og efterkomme den enkeltes behov og ønsker.

Læs mere

Jeg er arkitekt, og jeg er vild med mit fag! Opgaverne her i afdelingen er varierede og giver mulighed for at bruge ens faglighed – og mulighed for faglige udfordringer og udvikling. Der er mulighed for at arbejde med en høj grad af selvstændighed og for at planlægge sine dage og arbejdsopgaver.

Det er en fornøjelse at have kundekontakt; at være på besøg hos kunderne rundt omkring på de meget forskellige ejendomme og bidrage til at realisere deres meget forskellige ønsker og drømme.

Det er en tilfredsstillelse at bruge sine kompetencer – skabe dialog, skitsere/tegne og finde individuelle løsninger på opgaverne, og det er en tilfredsstillelse at medvirke til – i samarbejde med kunder, kolleger, forskellige myndigheder m.fl. – at forbedre forholdene for kunderne og forskønne de fysiske omgivelser i det åbne land. Det er en glæde, når det lykkes mig at skabe noget smukt og velfungerende, der samtidig skaber tilfredshed og stolthed hos kunderne – og måske endda påvirker det omgivende samfund positivt.

Inge har været ansat i VKST siden 2003.

Som ansat i VKST, deltager man løbende i kurser, ud fra hvilke arbejdsopgaver man har, og har man ønsker om nye arbejdsområder, er muligheden for dette åben, så her efter mere end tyve års ansættelse at jeg i gang med uddannelsen til ejendomskonsulent.

Henrik Ringo, Økonomirådgiver i VSKT

Vi har frihed under ansvar og får tingene til at ske. Det er meget givende, at se at det man arbejder med bliver realiseret, og vil man sætte sit fingeraftryk i landskabet er miljøafdelingen ”the place to be”.

Mikael Kirkhoff Samsøe, Miljørådgiver i VSKT

I min afdeling har vi en god atmosfære og en god arbejdsmoral, hvilket giver gode synergier i vores daglig dag. Desuden giver VKST os muligheden for udvikling.

Per Jensen, Økologikonsulent i VKST

Rikke Holm Espersen, Griserådgiver

I griserådgivningen er vi meget forskellige og arbejder med hver vores specialer, som giver en god dynamik, høj faglighed og en bred tilgang til kundernes problemstillinger. Vi er konstant i gang med faglig udvikling for at følge med udviklingen i landbruget, så vi bedst muligt kan hjælpe vores kunder. Samtidig har vi et godt fællesskab og gode kollegaer, der altid står klar til at hjælpe, både inden for afdelingen, men også på tværs af de forskellige afdelinger.

Læs mere

Vi har en stor frihed til at styre vores arbejdsliv, hvilket gør det nemmere for mig at få arbejde og fritid til at hænge sammen. Det betyder meget for mit familieliv at kunne planlægge sin tid selv.

Hos VKST er der en god atmosfære og et godt arbejdsmiljø, som giver god energi i hverdagen, hvor man bruger mange timer på sin arbejdsplads. Der er desuden også stor fokus på det sociale, som giver gode relationer til kollegaer på tværs af afdelinger.

Rikke har været ansat i VKST siden 2021.

Mikael Kirkhoff Samsøe, Miljø- og naturrådgiver

I miljøafdelingen møder vi mange forskellige interessenter og er i daglig kontakt med vores kunder. Vi er tit ude af huset og møder kunderne i øjenhøjde, uanset om det er kommune eller lodsejer.

Vi har frihed under ansvar og får tingene til at ske. Det er meget givende at se, at det man arbejder med bliver realiseret, og vil man sætte sit fingeraftryk i landskabet, er miljøafdelingen the place to be.

Læs mere

Vi hjælper landmanden med de kringlede miljøregler og sikrer, at de får miljøgodkendelser med vilkår, der er til at leve med. Vi er også med, når der skal laves ejendomsmæssige forundersøgelser i forbindelse med ejendomshandler. Vi udfører naturtjek på landbrugsbedrifter, og laver naturplaner for dem, der ønsker det. Vi kan også hjælpe med at optimere jagten på en ejendom og lave biotopplaner, hvis der bliver udsat mange fasaner.

I det hele taget er man i miljøafdelingen fri til at arbejde med det, man interesserer sig for – seneste skud på stammen arbejder eksempelvis med klima- og bæredygtighedsanalyser. Det er også i miljøafdelingen, at vi hjælper med div. tilskudsansøgninger lige fra planter og vådområder til store staldprojekter.

Mikael har været ansat i VKST siden 2015.

Nikolaj Thousig Møller, Økonomikonsulent

Jeg værdsætter at arbejde i VKST økonomi, da jeg har mulighed for at kombinere mine interesser for det praktiske landbrug, strategi og økonomi. Dette sker gennem regnskaber, budgetter, arrangementer og rådgivning generelt. Mine praktiske erfaringer fra landbrug giver mig mulighed for at møde landmændene i øjenhøjde, ligesom at jeg kan assistere mine kollegaer med viden omkring landmændenes hverdag og arbejde, der kan bidrage til at løse problemstillinger.

Læs mere

Mine kollegaer er for mig et stort trækplaster i forhold til at møde ind på arbejdspladsen hver dag. Der findes mange arbejdspladser, hvor man kan få lov til at kaste sig over regnskaber, men kun få, hvor sammenholdet og glæden ved kollegaer er så stor som her. Jeg har verdens bedste kollegaer, og den udtalelse står jeg gerne til mål for.

Nikolaj har været ansat i VKST siden 2015.

Her opdager man, hvor godt det er, at vi er så mange på planteavl. Der er altid hjælp at hente til de mere krævende opgaver. Der er hele tiden et fokus på dygtiggørelse her, hvilket giver en energi i hverdagen.

Kasper Egelund Hansen, Planteavlskonsulent i VKST

Der er en høj faglighed og en bred vifte af kompetencer, hvilket jeg som elev nyder godt af. Grin og den gode tone er en stor del af dagligdagen, hvorfor man altid føler sig som en del af fællesskabet.

Michelle Henriksen, Elev i VKST

Selvom vi i første halvår har mega travlt, så har vi alligevel friheden til selv at planlægge vores arbejde, så længe vi når de forskellige deadlines. Frihed under ansvar.

Gitte Jensen, Løn- og revisorassistent i VKST

Jeanette Kristensen, Debitorbogholder, Administration

I min afdeling tager vi os af faktureringen af de forskellige selskaber, debitorstyring og henvendelser fra både kunder og kollegaer. Det, at vi har en stor berøringsflade med kunderne og kollegaer fra hele huset, gør hverdagen spændende og udfordrende.

VKST dækker over så mange fagområder, hvilke er med til at skabe en meget dynamisk arbejdsplads. Mit arbejde har givet mig mange gode kollegaer og spændende arbejdsopgaver.

Jeanette har været ansat i VKST siden 2018.

Gitte Jensen, Løn- og revisorassistent, Regnskab

Jeg er glad, hver dag jeg går på arbejde, og jeg er også glad, hver dag jeg går hjem. Jeg har nogle rigtig gode og søde kollegaer, og vi er gode til at hjælpe hinanden.

Selvom vi i første halvår har mega travlt, så har vi alligevel friheden til selv at planlægge vores arbejde, så længe vi når de forskellige deadlines. Frihed under ansvar.

Læs mere

Mit daglige arbejde består af kontering, momsopgørelser, regnskabsopgørelse og løn. Jeg er desuden med i Summax-gruppen og aktie-gruppen.

Jeg er også med i personaleforeningen, hvor jeg er primus motor på de fleste arrangementer på kontoret i Nykøbing. Kollegaerne er gode til at bakke op om de forskellige arrangementer, vi laver, også selvom det foregår i fritiden.

Gitte har været ansat i VKST siden 1991.

Kaspar Hansen-Erck, Online marketing-specialist, Politik & kommunikation

Med min store interesse og faglighed inden for digital og online marketing, er VKST en rigtig god arbejdsplads for mig. Jeg sidder hver dag med nye spændende opgaver, og vi har altid forskellige kampagner i gang, hvor jeg får lov til at sætte mit eget aftryk og komme med input og ideer og eksekvere på dem. I mit team er vi også gode til at koordinere vores opgaver, så vi dækker ind for hinanden, når der er behov for det; Det er rart at vide, at vi altid kan hjælpe hinanden, når behovet opstår.

Kaspar har været ansat i VKST siden 2020.

VKST dækker over så mange fagområder, hvilke er med til at skabe en meget dynamisk arbejdsplads.

Jeanette Kristensen, Debitobogholder i VKST

Det er en glæde, når det lykkes mig at skabe noget smukt og velfungerende, der samtidig skaber tilfredshed og stolthed hos kunderne – og måske endda påvirker det omgivende samfund positivt.

Inge Hvolmgaard Olesen, Arkitekt i VKST

Jeg kan godt lige den frihed, der er ved selv at have meget indflydelse på sit arbejde, både når det kommer til det praktiske med planlægning af egen tid og på den længere sigt, hvordan jeg gerne vil udvikle mig fagligt.

Bettina Green Kanstrup, Svinerådgiver i VKST

Michelle Henriksen, Elev, Jura & Ejendom

I min afdeling møder jeg hver dag søde og hjælpsomme kollegaer, der altid står klar til at hjælpe. Vi sidder med sager inden for ejendomshandler, dødsbobehandling, fremtidsfuldmagter, ægtepagter, testamenter, inkasso m.m.

Der er en høj faglighed og en bred vifte af kompetencer, hvilket jeg som elev nyder godt af. Grin og den gode tone er en stor del af dagligdagen, hvorfor man altid føler sig som en del af fællesskabet.

Læs mere

VKST er en arbejdsplads, der rummer mange forskellige personligheder, og der er plads til os alle.

Vi arbejder efter frihed under ansvar, hvilket gør det enormt attraktivt og meget lettere at få privatliv og arbejdsliv til at hænge sammen. Og så er VKST en arbejdsplads med mulighed for at udvikle sig såvel fagligt som socialt.

Michelle har været elev i VKST siden 2020.

Marjolein Tersteeg, Kvægrådgiver, Husdyr & Miljø

Jeg kan virkelig godt lide den åbne kultur, som gør, at kollegaer fra alle afdelinger snakker på tværs med hinanden. Det giver en hyggelig atmosfære på arbejdet, men det bidrager også til ens faglige viden på forskellige områder.
Inden jeg startede i VKST, fik vi en tidsplan for de første måneder fx. med at møde nye kollegaer, opstarte i de forskellige computersystemer og andre praktiske ting. Siden alt var planlagt, er opstarten i mine øjne meget effektiv…

Læs mere

… Vi glemte ikke noget, og alt kom i den rigtige rækkefølge. Det giver både tryghed for mig som ny medarbejder og for teamet, jeg arbejder i.

Jeg begyndte som praktikant i VKST, og efter min praktikperiode blev jeg fastansat som kvægrådgiver. I min praktikperiode oplevede jeg VKST som et meget spændende arbejdssted, hvor man får frihed i sin arbejdsplanlægning og mulighed for at udvikle sig fagligt. På kvægafdelingen er vi nu mange dygtige rådgivere, som er specialiseret på hver deres område. Det gør virkelig, at vi sammen står stærkt og kan både styrke hinanden og sparre med hinanden.

Marjolein har været ansat i VKST siden juli 2022.

Kasper E. Hansen, Juniorkonsulent, Planteavl

Planteavl er en stor afdeling, hvor der er enormt mange kompetencer. Der er et bredt samarbejde med Field Trials, som er en stor del af udviklingen i branchen.

Hos os har vi fokus på kunderne, som har vidt forskellige opgaver, vi skal hjælpe dem med. Her opdager man, hvor godt det er, at vi er så mange på planteavl. Der er altid hjælp at hente til de mere krævende opgaver. Der er hele tiden en fokus på dygtiggørelse her, hvilket giver en energi i hverdagen.

Kasper har været ansat i VKST siden 2021

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV