Kend dit retsstilling og de nye vilkår i Ægtefælleloven

9. maj 2018

Den 1. januar 2018 trådte den nye Ægtefællelov i kraft. Det betød nye regler om blandt andet særeje, gaveægtepagt og deling af formue eller gæld.

Der er sket meget med familiemønstrene siden 1925, hvor den gamle lov stammer fra. Reglerne er nu blevet moderniseret, og de regler, der automatisk gælder, skal gerne matche ønsker og behov hos flertallet af ægtefæller.

Hvorfor en ny lov?

Formålet med den nye lov er at modernisere reglerne om de økonomiske retsvirkninger af et ægteskab samt at skabe mere enkle og forudsigelige regler. Loven skal så vidt muligt give præcise svar på, hvordan ægtefællers formue deles ved separation, skilsmisse og død.

Matcher lovens udgangspunkt jeres ønsker og behov?

Udgangspunktet er, at du og din ægtefælles formue deles, hvis jeres ægteskab slutter, medmindre I har aftalt andet i form af særeje. Disse regler gælder automatisk i jeres ægteskab, og det er derfor vigtigt, at du og din ægtefælle forholder jer til, om jeres ønsker og behov matcher lovens udgangspunkter, eller om I skal indgå aftaler med hinanden, der indebærer fravigelser af ligedelingsordningen.

Hvad kan aftales?

I har stor frihed til at aftale den formueordning, som passer jer bedst.

De eksisterende særejeformer, fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje og kombinationssæreje, er ført videre med den nye lov. Som noget nyt har I nu også mulighed for at aftale ”sumsæreje” og ”sumdeling”.

Med sumsæreje kan I som ægtefæller hver især sikre en del af jeres egen formue, så den ikke indgår i delingsformuen, som skal deles lige ved en eventuel skilsmisse. Sumsæreje er således en aftale om, at en bestemt del af formuen, eksempelvis 500.000 kr., skal være særeje, mens resten af formuen skal indgå i ligedelingen.

Sumdeling er omvendt en aftale om, at hele din eller din ægtefælles formue skal være særeje, bortset fra et nærmere fastsat beløb, eksempelvis 500.000 kr. Sumdeling kan f.eks. være en god idé, når du driver en virksomhed, som du gerne vil beskytte – men uden at stille din ægtefælle dårligt ved skilsmisse.

Derudover kan gæld også gøres til særeje, så det bliver holdt uden for bodelingen ved skilsmisse. Det kan f.eks. være relevant at gøre gæld til særeje, hvis du eller din ægtefælle bringer gæld ind i ægteskabet.

Hvad er også nyt?

Før skulle gaver mellem ægtefæller sikres ved en gaveægtepagt for at være gyldige. Dette krav er nu ophævet, og gaver mellem ægtefæller kan nu gives, og altså uden formkravet om ægtepagt.

Samtidig er betegnelsen af nogle de tidligere begreber ændret. F.eks. er begrebet ”fælleseje” lavet om til ”delingsformue”.

Skal du og din ægtefælle gøre noget?

Den nye lov har givet dig og din ægtefælle mere frihed til selv at aftale, hvordan formuen skal deles, hvis jeres ægteskab slutter.

De juridiske forhold, der er forbundet med jeres ægteskab, er vigtigt, at du og din ægtefælle forholder jer til, så I er forberedt, hvis jeres ægteskab mod forventning skulle gå i stykker.

Den nye Ægtefællelov er en god anledning til at forholde jer til, hvordan lovens retstilling og muligheder matcher jeres ønsker og behov. Måske skal I have oprettet en ægtepagt, eller måske skal jeres ægtepagt opdateres. Kontakt gerne VKST Jura og hør mere.

Af Hanna Lindhardt, Chefjurist VKST Jura

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.