Hvad er ESG?

De fleste landmænd har hørt om ESG inden for det seneste år. Men hvad er det? Og hvad betyder det for dig som landmand?

ESG står for: E for Environmental, S for Social og G for Governance.

Det kan oversættes til miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold – noget du som landmand skal begynde at forholde dig til. Det er nemlig tre ansvarlighedskriterier, der kommer i spil, når du fremover skal vurderes i banken eller afsætte dine produkter.

Her på siden kan du læse meget mere om, hvad ESG betyder for dig som landmand, og hvordan rådgivnerne i VKST kan hjælpe dig med ESG. Kontakt gerne ledelses- og virksomhedsrådgiver Henrik Søndergaard på telefon 2921 9940, hvis du ønsker hjælp til ESG i landbruget.

Få hjælp til de tre bæredygtighedsbundlinjer – Miljø, social og økonomisk

ESG er vigtigt, hvis du skal i banken

Allerede fra i år er den finansielle sektor begyndt at stille krav til den enkelte landmand og landbrugsvirksomhed.

Du skal dokumentere, hvor ansvarlig og bæredygtig din virksomhed er, og de vil måle dig og din produktion og vurdere, om du har de nødvendige tilladelser, en robust forretningsmodel, om du har indsatser inden for miljø og klima, samt om du tager hånd om øvrige risici.

Nordea og Vækstfonden har allerede meldt ud, at de fremover vil benytte sig af ESG-modellen, når landmænd skal ansøge om nye lån. Derfor er ESG-kravene netop et meget vigtigt emne for dit landbrug nu, hvis du gerne vil have mulighed for at få højere udviklingskapital.

Få hjælp til ESG-kravene

Dine bæredygtighedsindsatser på bedriften er med til at højne dine point på ESG-modellen, som bankerne går efter, og du vil derfor have nemmere ved at blive godkendt til at optage lån.

ESG og bæredygtighedsindsatser har rigtig meget tilfælles, og vi vil gerne hjælpe dig med at synliggøre over for bankerne og omverdenen, at du allerede gør mange ting.

Certificerede specialister

Vi har et dedikeret hold af specialister inden for ESG, som står klar til at hjælpe dig med at implementere og optimere ESG-tiltag på din ejendom.

Vores eksperter tilbyder skræddersyet rådgivning, der sikrer, at dine initiativer ikke kun opfylder de nyeste standarder, men også bidrager til en mere bæredygtig og konkurrencedygtig bedrift.

Hvis du har spørgsmål om ESG, klima eller bæredygtighed, eller har du fået krav eller spørgsmål fra banken, som du har brug for hjælp til, så kontakt vores Klima-hold, så hjælper vi dig på vej – Det er det, vi er her for!

ESG og afrapportering generelt er jo fremtiden. Det er vores license to produce. Forbrugerne og aftagerne efterspørger jo dokumentationen til at vise deres footprint. Og det skal vi give dem.

ESG / Preben Bjerregaard / Ellesgaard / Svaneke

Det er den bedste form for rådgivning, man kan få. Blandt andet på grund af den sparring har jeg i dag en meget bedre likviditet, jeg har ingen kassekredit og ingen banklån.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Få hjælp til ESG-kravene til landbruget hos VKST

Hvad står ESG for?

E’et i ESG står for de miljømæssige indsatser på din bedrift og omhandler natur, miljø og klima. Her er der fokus på, hvordan du som landmand påvirker klimaet, forvalter natur og biodiversitet, forbruger ressourcer, vand og energi samt din CO2-udledning.

Det kan også være faktorer som håndtering af affald og kemi, ligesom miljørisiciene også vurderes på din bedrift.

Oversat til bæredygtighedsindsats på din bedrift:

Her kan du gå efter de mere åbenlyse miljømæssige indsatser såsom et naturtjek eller en naturplan eller for eksempel reduceret jordbehandling. Men mindre indsatser – og måske noget, du allerede gør i forvejen – som et markbesøg, foderoptimering og miljøteknologi er også med til at give plus på miljøkontoen.

S’et i ESG står for de sociale forhold og omhandler FN’s verdensmål, medarbejdere, arbejdsmiljø m.m. Det handler derfor både om relationerne til medarbejdere, forbrugere, underleverandører, lokalområdet og omverdenen i det hele taget.

Oversat til bæredygtighedsindsats på din bedrift:

Her bliver der eksempelvis lagt vægt på arbejdsrettigheder, sikkerheds- og sundhedspolitik i din virksomhed, ligesom det kan være fordelagtigt at udvikle de personlige lederevner på bedriften.

Her vil en APV eksempelvis være af høj værdi i forhold til ESG, ligesom LEAN, DISC-profiler og endda erfa-grupper også er rigtig gode redskaber som indsatser mod en mere bæredygtig fremtid.

G’et i ESG står for virksomhedsledelse og omhandler gennemsigtigheden i virksomheden, økonomi- og skatteforholdene.

Oversat til bæredygtighedsindsats på din bedrift:

Som landmand gør du måske allerede meget inden for denne del, der kan være med til at belyse din bedrifts initiativer. Benchmarking og Fraktilanalyser er for eksempel med til at give et overblik over status og potentialer for din økonomiske bæredygtige udvikling. Ligesom en virksomhedsstrategi er med til at belyse din motivation for fremtiden.

Suppler dit regnskab med en ESG-rapport

Vil du supplere dit klimaregnskab med en fuld ESG-rapport, hvor vi kommer hele vejen rundt om din virksomhed?

En ESG-rapport er en afrapportering på, hvordan din virksomhed forvandler bæredygtighedsfaktorer inden for ESG.

Rapporten er derfor en orientering om, hvordan du sikrer dig, at du i fremtiden er mere robust og tager hånd om de elementer, som de 17 verdensmål og EU ligger op til i EU-taksonomi. Du kan læse meget mere om, hvad en ESG-rapport indeholder på siden her.

Få et ESG-bevis hos VKST og bliv klar til bankmødet

Læs også om

ESGreen Tool er et digitalt værktøj, som du kan bruge til at få foretaget en beregning af bedriftens klimabelastning og dermed få oplysninger om virksomhedens samlede udledning af CO2-ækvilanter.

Henrik Søndergaard

Lars Falster