Det kan du selv gøre

Mange bedrifter har allerede implementeret forskellige tiltag for at fremme bæredygtighed – måske uden de er klar over det – og der er utallige muligheder for at tage yderligere skridt. De initiativer bidrager ikke kun til et bedre klima, men styrker også din bedrifts konkurrenceevne og image, og bedst af alt; det kan ses på din bundlinje.

I marken og stalden kan du eksempelvis gøre en forskel ved at integrere bæredygtige praksisser som præcisionslandbrug, brug af vedvarende energi, miljøteknologi, minivådområder eller implementering af biologiske løsninger for jordforbedring. Men det kan også være tiltag i forbindelse med at skabe en mere bæredygtig økonomi eller ledelse på din bedrift.

Klik på kasserne her på siden og bliv inspireret til, hvilke tiltag du kan gå i gang med. Eller ring til en af vores klima-rådgivere.

Find inspiration til din ejendom – klik på et af billederne herunder:

ESG og afrapportering generelt er jo fremtiden. Det er vores license to produce. Forbrugerne og aftagerne efterspørger jo dokumentationen til at vise deres footprint. Og det skal vi give dem.

ESG / Preben Bjerregaard / Ellesgaard / Svaneke

Det er den bedste form for rådgivning, man kan få. Blandt andet på grund af den sparring har jeg i dag en meget bedre likviditet, jeg har ingen kassekredit og ingen banklån.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Læs også om

ESGreen Tool er et digitalt værktøj, som du kan bruge til at få foretaget en beregning af bedriftens klimabelastning og dermed få oplysninger om virksomhedens samlede udledning af CO2-ækvilanter.

Henrik Søndergaard

Lars Falster