Bæredygtigt dyrehold

Klima, bæredygtighed og dyrevelfærd har stort fokus i både landbruget og i samfundet, og derfor er det også vigtigt at sætte ind i staldene i grise- og kvægproduktionen.

Grise- og kvægrådgiverne hos VKST kan hjælpe dig med at sætte fokus på netop klima og bæredygtighed i dyreholdene, og vi kan hjælpe dig med konkrete værktøjer, der kan bidrage til at få et mere miljø- og klimavenligt dyrehold med fokus på bæredygtighed.

Kontakt din klimarådgiver i VKST inden for enten gris eller kvæg for at høre mere om, hvordan du kan forbedre klimaet i din stald og dyrehold.

Få hjælp og konkrete værktøjer til at nedsætte klimaaftrykket i din produktion

Spild og foder er de største klimasyndere

Både spild og foder er en stor klima-synder i kvægbruget og griseproduktionen og udgør en af de største påvirkninger på klimaet, når det drejer sig om landbrug. Derfor er det vigtigt, at du som mælke- og griseproducent sætter ind på at reducere spildet på bedriften og øger fodereffektiviteten.

Dog er der også andre fokuspunkter i dyreholdet som dyrevelfærd, elforbrug, methan-udledning m.m., som bør sættes fokus på i forhold til klima-indsatsen. Hos VKST kan vi hjælpe dig med, hvilke tiltag du nemt og hurtigt kan gøre brug af, for at nedsætte dit klimaaftryk.

Kontakt din klima-rådgiver inden for dyrehold

Der er mange flere tiltag end ovenstående, og hos VKST ved vi, hvilke tiltag der vil være bedst for lige præcis din ejendom.

Kontakt kvægrådgivere Kathrine Gaarde Jakobsen, Lone Hesseldal Andersen eller Jesper Hagelund, hvis du ønsker rådgivning til at nedsætte klimaaftrykket i dit kvægbrug. Og kontakt griserådgiver Rikke Holm Espersen, hvis du ønsker at reducere klimaaftrykket i din griseproduktion.

En rådgivningspakke vil typisk omfatte

Læs også om

Hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre din husdyrproduktion, kan det være en jungle at finde rundt i love og reglerne herfor. Hos VKST tilbyder vi professionel hjælp til husdyrgodkendelse og miljøgodkendelse i landbruget, så du slipper for at møve dig igennem papirjunglen.

Rikke Holm Espersen

Kathrine Gaarde Jakobsen