Klima-Tjek

Få lavet en CO2-beregning af klimaaftrykket på din bedrift. Med et Klima-Tjek, kan du nemmere planlægge dine fremtidige valg af klimatiltag.

Flere banker er begyndt at efterspørge klima-aftryk for de enkelte bedrifter, med vores Klima-tjek er du klar til snakken med banken.

Vil du høre mere om vores Klima-Tjek, så står vi klar til at hjælpe dig. Vi kan hjælpe dig med at lave en CO2-beregning af din bedrift uanset, hvilke driftsgrene du har. Kontakt din klimarådgiver inden for den specifikke driftsgren, du ønsker et klimatjek på.

Få beregnet klimaaftrykket på din bedrift med et Klima-Tjek

Med vores Klima-Tjek får du:

  • Et overblik over den aktuelle klimabelastning
  • Et indblik i de over CO2-reducerende virkemidler, som du kan implementere

Beregning per driftsgren:

  • Mælkeproduktion
  • Griseproduktion
  • Mark
  • Mark Økologi

Til Klima-tjekket bruger vi værktøjet ESGreen Tool, som er udviklet af SEGES.

ESGreen Tool kan bl.a.:

  • Beregne den aktuelle klimabelastning på en landbrugsbedrift som antal CO2-ækvivalenter for hele bedriften, herunder også fordelt på metan, CO2 og lattergas
  • Beregne effekten af valgte virkemidler
  • Bruges som et værktøj, der hjælper dig med at vælge de virkemidler med størst effekt på bedriften

Værktøjet kan bruges til at lave beregninger inden for gødningstype, energiproduktion og -forbrug samt inden for dyrenes foder og fordøjelse. Læs mere om ESGreen Tool’et på SEGES’ hjemmeside.

Læs også om

ESGreen Tool er et digitalt værktøj, som du kan bruge til at få foretaget en beregning af bedriftens klimabelastning og dermed få oplysninger om virksomhedens samlede udledning af CO2-ækvilanter.

Henrik Søndergaard

Jakob Antonissen Jensen

Kathrine Gaarde Jakobsen

Rikke Holm Espersen