skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Kommer Posten Nogensinde Frem?

Kommer posten nogensinde frem?

Hvis du ikke allerede har digitaliseret al din post og dine bilag er det måske ved at være tid nu? Engang vidste man, at posten altid kom frem. Det er ændret sig meget i løbet af de seneste år, hvor det offentlige er gået over til digital post, og der er blevet slækket på kravene til Post Danmarks leverancer.

Hvis du sender ordrebekræftelser, rykkere eller andet med almindelig post, skal du overveje, om det fortsat er det rigtige at gøre. Det er især vigtigt, at du overvejer, hvilken forsendelsesform du anvender, og hvilken dokumentation du har for, at din forsendelse faktisk er kommet frem.

Udlejeren der manglede dokumentation

Østre Landsret skulle i starten af året tage stilling til, om en udlejer havde dokumenteret, at han havde sendt et påkrav til sin lejer om betaling af leje. Udlejeren havde gemt kopi af det fremsendte brev, og det fremgik af dette, at det var sendt både som almindelig og anbefalet post til lejeren. Det fremgik også, at brevet var sendt med almindelig post til lejerens advokat. Udlejeren havde gemt indleveringsattesten fra Post Danmark for det anbefalede brev til lejeren.

Hvis man har tillid til, at Post Danmark leverer de anbefalede breve, som de modtager, burde indleveringsattesten være tilstrækkelig dokumentation for, at lejeren havde modtaget påkravet.

Fogedretten i Roskilde havde som den første instans taget stilling til sagen, og her mente dommeren, at man måtte lægge til grund, at påkravet var kommet frem til lejeren. Dommeren havde med andre ord tillid til Post Danmark.

Lejeren nægtede at have modtaget påkravet. Lejeren indbragte derfor fogedrettens afgørelse for Østre Landsret, og her havde dommerne åbenbart dårligere erfaring med Post Danmarks leveringssikkerhed (ligesom mange af os andre, fristes man til at sige) end dommeren i Roskilde havde.

Østre Landsret konstaterede i hvert fald, at en indleveringsattest for et anbefalet brev kun kan bruges til at dokumentere, at brevet er indleveret. Indleveringsattesten dokumenterer ikke, at brevet er kommet frem. Østre Landsret nævnte, at udlejeren for eksempel kunne have sikret sig dokumentation for aflevering med track & trace.

Sørg for dokumentation

Dommen fra Østre Landsret viser, at man ikke længere kan antage, at et brev indleveret til Post Danmark også kommer frem til modtageren.

Hvis det er vigtigt, at du kan dokumentere, at modtageren af dine breve faktisk har modtaget dem, skal der derfor mere til end en indleveringsattest. Den beviser kun, at brevet er indleveret.

Du kan sende breve som anbefalet brev med track & trace. Du kan også sende breve som pakke med trak & trace. Du skal så selvfølgelig huske at kontrollere, om track & trace udskriften viser, at brevet / pakken er afleveret til modtageren.

Du kan også bede Post Danmark om afleveringsattest, hvilket er en særlig forsendelsesform, hvor Post Danmark attesterer, at brevet er afleveret.

Bekræftelse på mailen

Hvis du sender på mail, kan du bede modtageren bekræfte ved svarmail, at han / hun har modtaget mailen. Men så er du selvfølgelig afhængig af, om modtageren ønsker at sende en sådan bekræftelse.

Uanset hvilken af de ovennævnte muligheder, du anvender, er det vigtigt, at du husker at gemme den dokumentation, som du har fået for, at forsendelsen er leveret.

Af Henning Andersen, vicedirektør i VKST

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV