Kompost til økologisk planteproduktion

26. oktober 2022

Tirsdag 11. oktober deltog økologisk VKST i et seminar, på Fyn, arrangeret af Innovationscenter for Økologisk Landbrug (ICOEL) om anvendelsen af kompost til den økologiske planteavl. Mødet indeholdt oplæg om kompost generelt, næringsstofbalancer, regler og en tur på Klintholm I/S for at kigge på miler lavet af forskellige slags organisk materiale. Her bringer vi et lille uddrag af hvad der blev vist og fortalt på dagen.

Komposts gavnlige effekter

De gavnlige effekter fra kompost, såsom dens evne til at tilføre næringsstoffer, forbedre jordens vandholdnings- og dræningsevne, forbedre strukturen og øge jordens frugtbarhed og kulstoflagrende evne, har været kendt længe. Kompost har derfor også stor relevans i nutidens landbrug og især de økologiske landbrug, hvor det primært bruges som kvælstofkilde eller jordforbedringsmiddel. Kompost frigiver ikke sine næringsstoffer i samme tempo som fx gylle, og derfor er det at bruge kompost noget som kan betale sig på den lange bane, da næringsstofferne frigives over flere år.

Have-parkaffald

Der blev især fokuseret på hvilket materiale man kan kompostere og hvordan udnyttelseskravene er for forskellige materialer, som man kan bruge til kompost. Bemærkelsesværdigt fra denne del var, at udnyttelseskravet vedr. kvælstof er 40% for kompost, mens det er 0% for have-parkaffald, hvis det ikke er komposteret før det leveres på ens ejendom. Det antyder dermed, at der forventes en kvælstofeffekt fra komposten 1. år efter udbringning. Hvilket ikke er tilfældet, da effekten fra kompoststakke ikke kan ses den første sæson det udbringes, men over længere tid. Det fungerer derimod som jordforbedringsmiddel, idet den øger humusindholdet, kalium- og fosforindholdet i dyrkningsjorden. Have-parkaffaldet har dog indflydelse på ens fosforregnskabet, og er reguleret lovgivningsmæssigt. Man skal være særlig opmærksom på fosfortallet, hvis man i forvejen har en stor import af husdyrgødning.

Forsøgs milerne på Klintholm I/S

Udover oplæg og diskussion om formiddagen var vi også på affaldshåndteringsanlægget Klintholm I/S, hvor flere fynske kommuner sammen håndterer affald og ikke mindst komposterer havepark-affald. Derude skulle vi se 3 forskellige forsøgsmiler, der bestod af forskellige materialer. Mile 1 bestod hovedsageligt af haveaffald og kløvergæs ensilage, mile 2 bestod af haveaffald og bioaffald fra husholdninger og mile 3 bestod af det samme som mile 2 og bio gødning (slam), som hovedbestanddel. Alle milerne var stakket op i trekanter med fugtigheds- og CO2 målere så man vidste hvornår milerne skulle vendes. Komposteringsprocessen er aerob, og der skal tilføres vand til milerne, for at få det optimale produkt. Milerne kommer op på omkring 60 °C, dette sørger for at ukrudtsfrøene ikke længere kan spire.  Forsøg med milerne er lavet for at finde ud af hvilke materialer, man kan anvende til kompostering og deres næringsstofsammensætninger efter komposteringen. Hvis milerne vendes rettidigt og passes, vil produktet der kommer ud i sidste ende være en god kompost, som er klar til at blive anvendt. Komposteringsprocessen gør at indholdet af bakterier og hormoner reduceres betydeligt, det kræver dog at komposteringsprocessen kører optimalt.

Ønsker du at vide mere, så kontakt Økologikonsulent Martin Hansen og Jens-Peter R. Paulsen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Politik

2. oktober 2023

Nyt efterafgrødekort med større og flere krav til landmænd i Østdanmark

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.