Arla Klimatjek og Arla Gården

Det kan være en stor mundfuld at indberette selv til Arlas Klimatjek og til Arlagården.

Derfor er det en god idé enten at alliere dig med din kvægrådgiver eller lade din rådgiver få adgang til Arla Farmers, så vedkommende kan arbejde uafhængigt af dig selv.

Hos VKST kan kvægrådgiver Jesper Hagelund hjælpe dig med Arla Klimatjek og Arlagården.

Ring til ham på telefon 4036 6229, eller via mail jhj@vkst.dk, hvis du har brug for hjælp til indtastning.

Få hjælp til indberetningen og vær sikker på at nå det i tide

Hvordan fungerer hjælpen?

Ovenpå regnskabets afslutning giver Arla Klimatjek og Arlagården Plus anledning til at komme omkring nogle af detaljerne på ejendommen. Der skal udover egne informationer vedr. staldsystemet og dyrene hentes informationer i DMS, årsrapporten og revisionslisten og gødningsregnskabet.

VKST og KvægrådgivningDanmark kan hjælpe dig med forarbejdet og med at udfylde alle spørgsmålene til Arla Klimatjek, hvis du ikke selv kan overskue det.

Hvad er Arla Klimatjek?

Klimatjekket skal hjælpe landmændene med at identificere udledninger på deres gårde og give et klart billede af de tiltag, som landmændene kan benytte til at reducere udledningerne yderligere. Hver Arla-landmand vil indtaste oplysninger om alt fra antallet af køer på gården, hvordan staldene er udformede, mængden af mælk de leverer, foderforbrug og -produktion, brug af energi og brændstof samt mængden af vedvarende energi, der produceres.

Klimatjekket omfatter et digitalt rapporteringsværktøj, som alle landmænd skal benytte til at indsende deres klimadata. Dataene verificeres af en ekstern rådgiver, som aflægger besøg på de enkelte gårde for at vejlede til forbedringer.

Indberetning over flere gange til Klimatjek

Man kan sagtens indberette over flere gange, så du behøver ikke at stresse over at skulle sætte lang tid af til indberetningen. Her østpå forventer vi, at robotten er klar med udskrifter, hvor I kan finde svar på ca. 75 % af spørgsmålene.

Det er en robot hos VKST, der laver udskriften i samarbejde med Østdansk, Agrovi og Odsherreds Landboforening. Udskriften kan købes med de svar, som der kan samles fra DMS, Mark-online og Ø90.

Hvad er Arlagården?

Arlagården er en aftale mellem Arla og deres andelshavere om, at deres gårde og mælkeproduktion skal overholde et fælles kvalitetssikringsprogram kaldet Arlagården.

Er du Andelshaver i Arla, kan du få besøg af en kvægrådgiver, som sikrer, at gården overholder reglerne i Arlagården. Landmænd, som skal forbedre bestemte områder, modtager kontrolbesøg for at sikre, at de til en hver tid overholder kravene i Arlagården. Hvis en landmand mod forventning skulle begå en grov overtrædelse af programmet, bliver den pågældendes mælk afvist af Arla, indtil problemet er blevet løst.

Læs også om

En høj produktion i kvægstalden bunder i sunde og raske køer med højt ydelsesniveau. Og her er foderet et af de mest afgørende elementer for succes.

Lone Hesseldal Andersen

Jesper Hagelund