Erfa-gruppe til elever i kvæg

Kvægrådgiverne i VKST leder lige nu efter medlemmer til vores nye erfa-gruppe for elever i kvægbruget.

Kunne du tænke dig at udvide dit netværk og øge dine kompetencer inden for kvægbrruget? Så er en erfa-gruppe noget for dig. Og er du elev i et kvægbrug, så har du nu chancen for at blive en del af en unik erfa-gruppe kun for elever, hvor i alle er ligestillede.

Du kan læse mere om selve erfa-gruppen herunder. Er du interesseret i at være en del af erfa-gruppen, så kontakt kvægrådgiver Marjolein Tersteeg fra VKST på mat@vkst.dk eller på telefon 2180 1624 for yderligere information og tilmelding.

Bliv en del af et fagligt netværk og udvid dine kompetencer

Om den nye erfa-gruppe

Denne erfa-gruppe er for alle landbrugselever på kvægbrugsbedrifter.

I erfa-gruppen vil vi have fokus på de arbejdsmæssige udfordringer, du som elev kan møde i dine daglige rutiner. Du vil blive klædt fagligt godt på og blive motiveret til et godt og langt arbejdsliv i mælkeproduktionen.

Du får mulighed for at sparre med andre elever i samme branche, og du får en rådgivers indspil i et forum, hvor I kender hinanden, og derfor er trygge ved at spørge eller kommentere både problemstillinger, ideer og forslag fra hinanden.

Forløbet vil være 1 års varighed med flere møder, hvor vi mødes hos hinanden – med opstart september 2022.

Mødernes varighed vil være ca. 3 timer, og VKST sørger for sandwich og drikkelse.

Eksempel på et erfa-gruppe-møde:

Vi mødes hos hver deltager fra gang til gang med et nyt emne hver gang, hvor vi tager udgangspunkt i en problemstilling. Et møde kunne eksempelvis være:

  • Besøg hos deltager 1
  • Bordet rundt – Hvordan går det, hvilke oplevelser iagttagelser har i haft?
  • Rådgiveren fra VKST holder fagligt indlæg, som matcher problemstillingen
  • Alle deltagere sætter sig et mål/en opgave til næste gang, og hvordan de vil nå det (på næste møde diskuteres det, hvordan det gik med målene)

Bliv en del af en erfa-gruppe

Vi regner med at afholde møderne som fyraftensmøde, eksempelvis kl. 17.00-20.00.

Er du interesseret i at være en del af denne erfa-gruppe, så kontakt kvægrådgiver Marjolein Tersteeg fra VKST på mat@vkst.dk eller på telefon 2180 1624 for yderligere information og tilmelding.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Jeg vil klart anbefale andre at få lavet et DBII Tjek, da det giver et overblik over, hvilke udgifter du har på din planteproduktion og dermed også et overblik over dine tal.

DBII Tjek / Carsten Brædder / Nysted

Fordele ved erfa-gruppe til mælkeproduktion

I en erfa-gruppe får du mulighed for at sparre med andre i samme branche, og du får en rådgivers indspil i et forum, hvor I kender hinanden, og derfor er trygge ved at spørge eller kommentere ideer og forslag fra hinanden.

Derudover får du stort udbytte via:

  • Øget faglig inspiration og motivation
  • Faglige diskussioner vedrørende specifikke situationer i mælkeproduktionen
  • Faglig formidling af gode råd og idéer
  • Et nyt fagligt netværk
  • En øget kompetenceudvikling af dig selv

Du kan læse mere om erfa-grupper til mælkeproduktion på vores hjemmeside her.

Læs også om

En høj produktion i kvægstalden bunder i sunde og raske køer med højt ydelsesniveau. Og her er foderet et af de mest afgørende elementer for succes.

Marjolein Tersteeg

Lone Hesseldal Andersen