Foderrådgivning til kvægproducenter

En høj produktion i kvægstladen bunder i sunde og raske køer med høj ydelsesniveau. Og her er foderet et af de mest afgørende elementer for succes. Derfor bør du også have konstant fokus på foderet og optimering heraf, hvis du vil højne produktionen og øge bundlinjen.

Her på siden kan du læse om, hvilke aspekter inden for foder, vores kvægrådgivere kan hjæpe med – uanset om det er foderanalyser, grovfoder, energiudnyttelse, foderplaner, foderkontrol eller fodringsmanagement.

Kontakt gerne Lone Hesseldal Andersen eller en af de andre kvægrådgivere hos VKST, hvis du har brug for hjælp til at gå foderet igennem i sømmene.

Foder danner grundlaget for en optimal mælkeproduktion

Få hjælp til foderanalyser

Hjemmeavlet grovfoder udgør en stor del af køernes foderration hos alle mælkeproducenter. Det er dermed afgørende, at du ved, hvad din grovfoder består af, og det gøres ved at få taget en grovfoderanalyse. Det kan vi hjælpe dig med hos VKST.

Grovfoderanalyser analyserer først og fremmest foderets tørstofindhold, som har betydning for det totale udbytte af foderenheder. Som mælkeproducent har du typisk mange forskellige grovfoderbeholdninger, der både er inddelt i forskellige sorter og slæt. Det er derfor vigtigt bl.a. at kende tørstofindholdet i hver grovfoderbeholdning især ved foderskifte.

Når du laver et skift mellem slæt eller sort af grovfoder i køernes foderplan, gøres det på den mest skånsomme måde ved hjælp af grovfoderanalysen.

Få viden om næringsstoffer og foderværdi

Grovfoderanalyser afspejler også foderets indhold af næringsstoffer som f.eks. protein og NDF (cellevægsstoffer). Derudover får du kendskab til grovfoderets fordøjelighed og dets foderværdi for køerne (energiindhold).

Det bedste tidspunkt at få taget en grovfoderanalyser på, er når grovfoderet er færdigensileret, så min. 6 uger efter ensilagestakken er lavet. For wrapballer er 3-4 uger tilstrækkeligt.

Vi udtager friskprøver på majs og græs

VKST tilbyder også friskprøver, som tages fra afgrøden, der stadig vokser på marken. Dette bruges især ved græs og majs. En friskprøve kan afspejle modenheden af afgrøden og hjælpe med at bestemme det rette høsttidspunkt.

Vi kommer gerne hjem til dig og udtager prøven og tager os af den videre behandling. Det er dog også muligt at aflevere din grovfoderprøve hos VKST i Sorø. Vi sørger for at prøven opbevares forsvarligt og dermed på køl så meget som muligt både inden afsendelse, og når prøven er undervejs.

Vi samarbejder med Eurofins, og alle prøver hentes hurtigt efter modtagelse, hvorefter de køres direkte til laboratoriet i varebil. Prøven er pakket i køletaske.

Kontakt gerne Kathrine Gaarde Jacobsen på telefon 4023 7394, hvis du ønsker af få foretaget en grovfoderanalyse.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Grovfoder, kraftfoder og fuldfoder

Vores kvægrådgivere har stor erfaring med produktion af grovfoder og kraftfoder, og vi kan være din sparringspartner ved både økologisk og konventionel drift. Vi rådgiver både i hjemmelavet og indkøbt foder, hvor vi rådgiver i kvalitet og det høje udbytte, ligesom vi kigger på proteinniveau, fibre, struktur og råvarer. Vi hjælper også med håndtering af grovfoderet:

  • Stak-management
  • Udtagningsteknik
  • Undgå varmedannelse i foderet
  • Mindske spild af grovfoderet

Hos VKST samarbejder vi tværfagligt med planteavlsrådgiverne og tager udgangspunkt i dine udbytteregistreringer fra marken og dine foderanalyser og sikrer dermed sammenhæng hele vejen rundt. Du er velkommen til at kontakte Marjolein Tersteeg på telefon 2180 1624, hvis du ønsker rådgivning og sparring i forbindelse med grovfoder og kraftfoder til kvægbedrifter.

Marjolein rådgiver også i fuldfoderblandinger, og kan hjælpe med rådgivning i alt fra blanding og kompakt fuldfoder til vand i fuldfoder og justering af fuldfoderblandinger, så det ønskede resultat opnås.

Energiudnyttelse i kvægstalden

Energiudnyttelse af foderet har stor betydning for både økonomien på din bedrift og for miljøet, når der tages hensyn til udledningen af drivhusgasser. For søger du for at have fokus på energiudnyttelse, får du også en bedre fodringsøkonomi for din besætning, og hver gang udnyttelsen hæves med en procent, vil dækningsbidraget øges med ca. 150 kr./årsko.

Hos VKST kan vores kvægrådgivere hjælpe dig med at forbedre energiudnyttelsen. I samarbejde med dig gennemgår vi din besætning  og kortlægger de indsatsområder i stalden, som kan give en højere energiudnyttelse.

Kvægrådgiveren udarbejder herefter en konkret handlingsplan med detaljerede punkter over, hvor du skal sætte ind.

Kontakt gerne kvægrådgiver Lone Hesseldal Andersen på telefon 2163 9296, hvis du ønsker at vide mere om, hvordan en bedre energiudnyttelse kan gøre en forskel på dit dækningsbidrag.

Foderplan og foderkontrol

Får du det i tanken som du burde? Og udnytter du foderet mest økonomisk?

Det kan en kvægrådgiver hjælpe dig med at svare på. Med en foderplan og foderkontrol kan du sikre, at din besætning får de næringsstoffer, den har behov for, samtidig med, at du ved, at foderet udnyttes bedst muligt.

Foderbehovet varierer over året i forhold til kælvningsfordeling og mælkeproduktion og det tager en foderplan højde for samtidig med, at der tages højde for logistik i siloerne, tilgængeligt tilskud, aktuelle priser og andre udfordringer i løbet af årets gang.

Med foderkontrol får du kendskab til dit restbeløb pr. ko. Foderkontrol følger din foderplan helt til dørs og er en opfølgning på, om foderplanen bliver fulgt og virker efter hensigten. Din kvægrådgiver gennemfører kontrollen og giver dig det samlede overblik i forhold til, om besætningen æder den rette mængde foder, og om ydelsen og tilvæksten er som den skal være.

Fodringsmanagement

Fodringsmanagement er et værktøj til kvægstalden, der giver bedre resultater og bedre trivsel. Det omfatter alt det, der ligger uden om foderplanen, og som ikke direkte har noget med selve foderet at gøre, men din måde at arbejde med fodringen på.

Fodringsmanagement er derfor alt lige fra de betingelser køerne har at producere under til den måde, du og dine medarbejdere arbejder på. Det er vigtigt at have styr på fodringsmanagement, hvis du ønsker at optimere dit produktionsresultat. Kvægrådgiveren gennemgår din bedrift og afdækker alle områder i besætningen, hvor foderet kan optimeres. Det kan eksempelvis være:

  • Kvaliteten af foderet
  • Opbevaring af foderet
  • Tilskudsfoder
  • Udfodringsteknik
  • Foderbordet
  • Start af ny kaltation

Kontakt gerne Marjolein Tersteeg for at høre mere om fodringsmanagement, eller læs mere på KvægrådgivningDanmarks hjemmeside her.

Læs også om

KvægNøglen hjælper dig med at holde styr på driftsøkonomien i kvægbesætningen, og som løbende hvert kvartal hjælper dig med at se, hvordan DB ser ud, og om der skal justeres i forhold til både budget eller mål og forventninger.

Kathrine Gaarde Jakobsen

Marjolein Tersteeg

Lone Hesseldal Andersen