Goldkøer

At have en effektiv og produktiv kvægbesætning kræver omhyggelig pleje og opmærksomhed på alle stadier af dyrenes liv. Den vigtigste fase kan dog argumenteres at være goldkoperioden.

I denne fase har køerne nemlig helt særlige behov, og rådgivning fra eksperter kan være afgørende for at sikre dyrets sundhed og produktivitet.

Kontakt Lone Hesseldal Andersen eller din kvægrådgiver i VKST og få hjælp til at lægge en bevidst strategi for goldkøerne på din bedrift. Vi hjælper også med at få lavet en velfærdsvurdering af goldkoafsnittet for at fange evt. velfærdsudfordringer i systemet.

Opnå en sund og produktiv besætning med specialistrådgivning i goldkøer

Den rette goldkostrategi er altafgørende

For at opnå optimal afgoldning og kælvning er det vigtigt at planlægge fodring og management på en måde, der minimerer stress for køerne, både fysiologisk som følge af utilstrækkelig fodring og socialt som følge af gruppeskift.

Det er derfor afgørende, at du er opmærksom på din bedrifts goldkostrategi. Din kvægrådgiver hos VKST kan hjælpe dig med strategien, og vi rådgiver i goldkoperioden inden for bl.a:

  • Fasefodring
  • Reproduktion
  • Sundhedspleje
  • Managementpraksis

Fodring er den vigtigste faktor

Den vigtigste faktor i goldkostrategien er fodring. Det er afgørende at sikre, at goldkøerne får den rette mængde næringsstoffer og mineraler for at støtte deres kalve og opretholde deres egen sundhed. Vi kan hjælpe dig med at udvikle en passende fodringsplan og overvåge køernes tilstand for at sikre, at de er i optimal form inden kælvning.

Et andet aspekt af rådgivningen er reproduktion. Goldkøer har en begrænset periode mellem kælvning og genopstart af produktion, og det er afgørende at få dem drægtige igen hurtigt for at opretholde en regelmæssig mælkeproduktion. Din kvægrådgiver kan hjælpe med at identificere optimale tidspunkter for inseminering og sikre, at køerne har den bedst mulige reproduktive sundhed.

Sundhedspleje er også afgørende for goldkøer. Rådgivning om forebyggende foranstaltninger, vaccinationsprogrammer og generel sundhedspleje kan hjælpe med at minimere risikoen for sygdomme og problemer i denne følsomme periode. Og vi kan også hjælpe med at identificere tidlige tegn på sygdom og yde passende behandling.

God management er en vigtig ressource

Rådgivning om managementpraksis er også en værdifuld ressource. Det kan omfatte anbefalinger til pasning af goldkøerne, optimal indretning af stalde, kontrol af klimatiske forhold og generel overvågning af dyrenes trivsel.

Den rette rådgivning inden for goldkøer er afgørende for at opnå en sund og produktiv besætning. Ved at få professionel rådgivning kan du sikre, at der træffes de bedst mulige beslutninger for køerne, og du opnår en høj grad af effektivitet og produktivitet i besætningen og en vellykket goldkoperiode.

Læs også om

En høj produktion i kvægstalden bunder i sunde og raske køer med højt ydelsesniveau. Og her er foderet et af de mest afgørende elementer for succes.

Lone Hesseldal Andersen

Jesper Hagelund