KvægNøglen

KvægNøglen er et tilbud og et ledelsesværktøj til mælkeproducenter, der ønsker tæt styring af bedriften og fremgang i resultaterne.

KvægNøglen hjælper dig med at holde styr på driftsøkonomien i kvægbesætningen, og som løbende hvert kvartal hjælper dig med at se, hvordan DB ser ud, og om der skal justeres i forhold til både budget eller mål og forventninger.

Rådgiverne hos KvægrådgivningDanmark er dine eksperter i KvægNøglen, og du er velkommen til at kontakte en af vores kvægrådgivere hos VKST, hvis du ønsker at være med i KvægNøglen.

Få økonomisk indsigt i din produktion med KvægNøglen

Et værdifuldt værktøj mod en bedre bundlinje

Kvægnøglen giver dig mulighed for at sammenligne dit dækningsbidrag pr. ko inkl. opdræt og pr. slagtekalv, hvis der produceres dem på ejendommen. Her sammenlignes med nogle af de bedste besætninger fra hele Danmark.

Det gør det dermed nemt at overskue, hvor lige præcis din bedrift ligger i forhold til gennemsnittet – og i forhold til de bedste bedrifter -, og hvordan du klarer dig rent økonomisk. Derfor er KvægNøglen et værdifuldt redskab, du kan bruge i din produktion, når du skal vurdere, hvor i produktionen der kræves handling og optimering.

Også værdifuldt i forbindelse med pengeinstitutter

Det er ingen hemmelighed, at pengeinstitutterne holder på deres penge, hvis der ikke er lagt en klar plan fra kundens side af, eller hvis det ikke er muligt at se indtjeningsmulighederne. Med KvægNøglen på hånden kan du dokumentere din indtjeningsevne over for dine kreditrådgivere, så det bliver nemmere at forhandle med dem.

Når du får kvægnøglen, er der også mulighed for at bruge de data, der er lavet i ESGreentools, samt til evt. type 2-korrektion for kvælstof og fosfor.

Og når du konstant har fokus på dit dækningsbidrag i stalden, som du har med KvægNøglen, er der rigtig gode muligheder for at øge bundlinjen.

Vær med i konkurrencen om det bedste DB

Der afholdes på de østlige øer hvert år en konkurrence om at opnå det bedste resultat blandt jersey, tungrace og økologer. Konkurrencen tager udgangspunkt i resultaterne fra KvægNøglen.

Vinderne af konkurrencen bliver kåret til det årlige Økonomimøde for kvægbrugere i foråret, der afholdes i VKST hvert år.

Tag gerne fat i Kvægrådgiver Lone Hesseldal Andersen på telefon 2163 9296, hvis du ønsker at være med i KvægNøglen.

Læs også om

En høj produktion i kvægstalden bunder i sunde og raske køer med højt ydelsesniveau. Og her er foderet et af de mest afgørende elementer for succes.

Kathrine Gaarde Jakobsen

Lone Hesseldal Andersen

Jesper Hagelund