Malkerobotter

Malkerobotter er siden sit indtog i Danmark i 90’erne blevet populært i de danske kvægbesætninger. Men malkning med robot kræver stor omhyggelighed og faste rutiner, så man ikke på nogen måde stresser eller skader dyret.

Derfor er det af største vigtighed, at malkeanlægget er indstillet korrekt og er vel vedligeholdt.

Det kan kvægrådgiverne hos VKST hjælpe dig med, så du sikrer den bedst mulige produktion og en nemmere arbejdsdag. Kontakt din kvægrådgiver, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med din malkerobot.

Få professionel rådgivning i malkning med malkerobotter

Udnytter du dine malkerobotter optimalt?

Malkerobotter adskiller sig fra den traditionelle malkningsproces på flere punkter. Men uanset robot og metode, så har begge malkningssystemer det tilfælles, at få det optimale ud af malkningen med mest mælk i tanken med de sundeste kvæg som muligt.

Hos VKST kan vi hjælpe dig med at få størst udbytte ud af dine mælkerobotter. Vi har stor erfaring i robotter, og ved, hvilke tiltag der skal til for at opnå optimal udnyttelse.

Sammen med dig gennemgår vi robotterne og den daglige rutine med pasning af robotterne og ser på fodringsintervallerne.

Robotten skal matche køernes ydelsesniveau

Vi hjælper med få lagt den rigtige dagligdag med dine arbejdsopgaver med robotterne, så den matcher køernes behov i robotstaldene.

Og vi får lagt de rigtige fodringsintervaller, der matcher køernes ydelsesniveau, så de ikke bliver fodret for lidt, og dermed mindsker ydeevnen, eller for meget.

Vi ser også på køernes laktation, om de er nykælvere, sene lakterende, eller andet, der skal justeres i forhold til køernes ydelsesevne. Alt sammen så du kan sikre højere effektivitet, højere mælkeydelse i høj kvalitet og producere mere med mindre med fokus på den største kokomfort, velfærd og sunde køer.

Rådgivning i Fri og Styret ko-trafik

Kvægrådgiverne hos VKST rådgiver både i Fri ko-trafik og Styret ko-trafik og uafhængigt af, hvilken leverandør/styringssystem du bruger.

Vi kan også hjælpe dig med at analysere de store mængder data, som robotterne indsamler. De kan afsløre mange forskellige problemer, før du selv opdager dem, og før de bliver til alvorlige problemer i produktionen.

Tag gerne fat i kvægrådgiver Marjolein Tersteeg på telefon 2180 1624, hvis du ønsker at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med rådgivning i malkerobotter.

Læs også om

En høj produktion i kvægstalden bunder i sunde og raske køer med højt ydelsesniveau. Og her er foderet et af de mest afgørende elementer for succes.

Marjolein Tersteeg

Lone Hesseldal Andersen

Jesper Hagelund