Malkning

Har du udfordringer med malkningen, eller ønsker du blot at optimere malkningen og kvaliteten, så kommer vores kvægrådgiver med ud og går malkningen igennem og ser på, hvor der kan optimeres i både arbejdsrutiner og systemer.

Sammen med dig får vi en snak om, hvordan du forbedrer mælkekvaliteten og bundlinjen via en højere leveringsprocent og et stabilt celletal.

Vi har uvildige kvægrådgivere, der rykker ud og giver dig rådgivning, sparring og konkrete værktøjer til, hvordan malkningen kan forbedres. Vi kigger ikke kun på malkeanlægget, men på alle muligheder for at højne kvaliteten og produktionen.

Få konkrete værktøjer til en forbedret malkning

Vi kommer hele vejen rundt om malkningen

Når vi rådgiver i malkning, sørger vi for at komme hele vejen rundt.

Kvægrådgiveren kommer ud til dig og tager udgangspunkt i dine udfordringer på bedriften og finder potentialerne til forbedring. Derefter lægger vi en konkret plan sammen med dig, og vi sørger naturligvis også for at følge op på planen, så vi er sikre på, at resultaterne følger med ændringerne.

Vi ser både på den tekniske del ved malkningen, men også på medarbejdernes adfærd over for køerne under malkningen.

Under et rådgivningsbesøg i stalden kan vi eksempelvis kigge på og rådgive i:

  • Indretningen af malkecenter
  • Instruktion i korrekt malkning
  • Teknisk afprøvning af malkeanlæg
  • Staldforholdene
  • Malkerutiner hos medarbejderne
  • Identificering af væsentlige smitteveje ved malkningen
  • Vask og rengøring af malkesystem

Konventionel og automatisk malkning

Vi rådgiver i alle malkesystemer, hvad enten der er tale om malkekarrusel, sildeben eller parallel malkning ved konventionelle malkesystemer, ligesom vi også rådgiver i automatisk malkning. Du kan læse mere om rådgivning i malkerobotter på vores hjemmeside her.

Fokus på malkningen er ikke kun vigtig for at sikre en højere produktion og en bedre bundlinje. Malkning af dyr er det eneste sted i produktionen, hvor der bliver sat en maskine på et levende dyr.

Det sætter store krav til både omhyggelighed og faste rutiner, så koen ikke bliver overbelastet, skadet eller stresset. Og netop derfor, er det også vigtigt at have fokus på malkningen.

Kontakt gerne kvægrådgiver Marjolein Tersteeg på telefon 2180 1624, hvis du ønsker at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at forbedre malkningen.

Læs også om

En høj produktion i kvægstalden bunder i sunde og raske køer med højt ydelsesniveau. Og her er foderet et af de mest afgørende elementer for succes.

Marjolein Tersteeg

Lone Hesseldal Andersen