Management i kvægstalden

Har du svært ved at opnå de ønskede resultater i produktionen? Er vedligeholdelsesudgifterne for store? Eller ser du mulighed for at arbejde mere effektivt?

Der kan være mange grunde til at stille skarpt på de steder i produktionen, hvor forandring og nye vaner kan gøre en positiv forskel. Det kan kvægrådgiverne hjælpe dig med.

Du kan læse meget mere om management i mælkeproduktionen her på siden, og kontakt gerne Lone Hesseldal Andersen på telefon 2163 9296, hvis du ønsker hjælp til management og ledelse i på din kvægbedrift.

Optimer arbejdsgangen og rutinerne i staldgangen

Få et forløb med rådgivningsbesøg og tæt opfølgning

Med et managementforløb med en kvægrådgiver får du mulighed for at optimere arbejdsrutiner, gøre din produktion mere effektiv og forbedre bundlinjen på sigt.

Kvægrådgiveren indgår i et tæt samarbejde med driftsleder eller anden ledelsesmedarbejder, og får i fællesskab sat system i rutinerne, så arbejdet bliver mere effektivt. Vi arbejder bl.a. med:

  • Arbejdsplaner
  • SOP’s
  • Rutinegennemgang i stalden
  • Mål og ønsker
  • Udfordringer og stopklodser

Kvægrådgiveren tager udgangspunkt i din mælkeproduktion og giver friske øjne på dine rutiner og arbejdsopgaver. Vi tager også gerne snakken med medarbejderne om, hvad der skal til af tiltag og ændringer og sørger for, at alle bliver sat godt ind i de nye rutiner.

Når vi er med på staldgangen, sørger vi for, at den teoretiske viden bliver ført ud i praksis og hjælper med, at ændringer bliver implementeret, så det kommer til at fungere i praksis.

Dit udbytte af management i produktionen:

  • Produktionsresultaterne løftes gennem god ledelse på staldgangen
  • Du og dine medarbejdere optimerer egen tid
  • Rammerne for en god arbejdsplads bliver skabt

Vores kvægrådgivere har mange års erfaring i management på staldgangen, og har også selv erfaring fra ledelsesstillinger i kvægbesætninger. Derfor ved vi også, hvilke løsninger der giver mening og bedst udbytte på de enkelte bedrifter.

Vil du vide mere? Så er du meget velkommen til at kontakte os og høre mere om, hvordan et øget fokus på management og ledelse kan gøre en forskel i din mælkeproduktion.

Læs også om

En høj produktion i kvægstalden bunder i sunde og raske køer med højt ydelsesniveau. Og her er foderet et af de mest afgørende elementer for succes.

Lone Hesseldal Andersen

Jesper Hagelund