Økologi til kvæg

Gennem omhyggelig rådgivning kan du som økologisk kvæg- og mælkeproducent opnå en vellykket og bæredygtig drift, der respekterer økologiske principper og dyrevelfærd.

Din kvægrådgiver i VKST kan hjælpe dig med at fokusere på områder som foder og ernæring, græsning og arealstyring, sundhed og sygdomsforebyggelse, dyrevelfærd samt miljøhensyn, som sikrer, at kvæget trives og producerer kvalitetsmælk og -kød på en bæredygtig måde.

Kontakt gerne kvægrådgiver Lone Hesseldal Andersen på telefon 2163 9296, hvis du ønsker rådgivning i økologisk produktion.

Få hjælp til specifikke behov og udfordringer i din økologiske besætning

Individuelt tilpasset rådgivning

Vores kvægrådgivere sikrer en individuelt tilpasset rådgivning til hver kvægbesætning for at imødekomme de specifikke behov og udfordringer i den enkelte besætning. Gennem et tæt samarbejde rådgiver og landmand imellem sørger vi for at udveksle viden, erfaringer og bedste praksis, så du kan opnå det bedste DB og en bedre bundlinje.

I økologisk produktion rådgiver vi bl.a. inden for:

  • Foder og ernæring: Økologisk kvæg skal fodres med økologisk certificeret foder uden brug af kemiske tilsætningsstoffer eller genetisk modificerede organismer. Vores rådgivning omfatter planlægning af en balanceret diæt, der opfylder dyrenes ernæringsmæssige behov og fremmer deres sundhed og ydeevne.
  • Græsning og arealstyring: Økologisk kvæg skal have adgang til græsning og et naturligt miljø. Rådgivningen omfatte metoder til at maksimere græsproduktionen og optimere brugen af græsarealer. Overvågning af græsningsaktivitet og fodringsadfærd kan hjælpe med at sikre en passende balance mellem dyrenes behov og jordens bæredygtighed.

    Med fokus på gødningsstrategi, slætstrategi, strategiplan og fysisk bearbejdning af græsafgrøder, kan vi hjælpe med at øge kvaliteten af kløvergræsensilagen. Vi samarbejder tæt med planteavlskonsuelnterne i huset med speciale inden for økologisk kløvergræs og sædskifte.
  • Sundhed og sygdomsforebyggelse: Forebyggelse af sygdomme er en central del af økologisk kvægproduktion. Her omfatter vores rådgivning metoder til at styrke dyrenes immunforsvar gennem en sund kost og gode levevilkår.
  • Dyrevelfærd: Økologisk kvægproduktion prioriterer dyrevelfærd og et naturligt liv for dyrene. Vores kvægrådgivere fokuserer på at skabe et miljø, der er berigende for dyrene, og hvor deres naturlige adfærd kan udleves. Det kan omfatte at sikre adgang til frisk vand, skygge, plads til bevægelse og beskyttelse mod ekstreme vejrforhold.
  • Miljøhensyn: Økologisk kvægproduktion sigter mod minimal miljøpåvirkning. Vi rådgiver derfor i metoder til at reducere forurening og bevare naturressourcer som vand og jord. Implementering af bæredygtige affaldshåndteringsmetoder og økologisk jordforvaltning kan også være vigtige aspekter af rådgivningen.

Bliv opdateret inden for økologiske lovkrav

Vi hjælper dig med at skabe en bæredygtig produktion, der respekterer naturen, dyrenes trivsel og forbrugernes krav til økologiske produkter. Med professionel rådgivning forbedrer du samtidig effektiviteten og rentabiliteten af din økologiske bedrift, hvilket er afgørende for at sikre en fortsat vækst og udvikling af økologisk landbrug.

Økologisk landbrug er en dynamisk sektor, der konstant udvikler sig, og vi sørger naturligvis for, at du hele tiden er opdateret på de nyeste regler og lovkrav inden for økologisk kvægproduktion.

Læs også om

En høj produktion i kvægstalden bunder i sunde og raske køer med højt ydelsesniveau. Og her er foderet et af de mest afgørende elementer for succes.

Lone Hesseldal Andersen

Jesper Hagelund