Sundhed og dyrevelfærd

For at opnår en god indtjening er det vigtigt med en høj mælkeydelse. Men høj mælkeydelse kommer ikke af sig selv. Her er fokus på sundhed og dyrevelfærd en vigtig faktor og en afgørende forudsætning.

Hos VKST kan vores kvægrådgivere hjælpe dig med at sætte fokus på dyrevelfærden og sundheden. Vi er eksperter på området, og kan hurtigt vurdere, hvor der skal sættes ind, og hvad der giver bedst mening i lige præcis din besætning og produktion.

Kontakt gerne en af vores kvægrådgivere for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med sundhed og dyrevelfærd.

Din vej til en højere mælkeydelse og bedre indtjening

Få fokus på sundheden

Sundhed i kvægstalden er altafgørende for en god mælkeydelse. Er der yverlidelser, luftbårne lidelser, problemer med klovsundheden eller noget fjerde, kan det ses sort på hvidt i dine resultater.

Vi tilbyder derfor i samarbejde med dig som mælkeproducent at gennemgå stalden og produktionstallene og se på, om der er noget, der bør ændres for at optimere sundheden og højne produktionen.

I forhold til sundheden kan vi bl.a. se på:

  • Ny foderplan
  • Nye handlingsplaner
  • Nye arbejdsrutiner
  • Ændringer i staldindretningen

Især staldindretningen spiller en væsentlig rolle hos køernes sundhed. Vores kvægrådgivere har et tæt samarbejde med vores byggerådgivere og miljørådgivere, og sammen er vi eksperter i at finde løsninger, der forbedrer vilkårene for både dyr og mandskab.

Dyrevelfærd er vigtigere end nogensinde før

God dyrevelfærd i stalden har altid været en vigtig faktor i mælkeproduktionen. Men med det øgede samfundsfokus på bæredygtighed og ESG, bør dyrevelfærden nu være et mere centralt aspekt i hele din virksomhed.

Savner du konkrete tiltag til, hvordan du kan forbedre dyrevelfærden i din besætning, står vores kvægrådgivere klar til at hjælpe dig. Typisk kan vi hurtigt spotte de indsatsområder, som ikke kræver meget, men som har relativ hurtig effekt. Det kan også være arbejdsrutiner eller staldindretningen, der skal lægges en detaljeret plan for. Vi kan også hjælpe med hjertemærkning på hjælp, eller hjælpe med at opfylde krav i forhold til regler og lovkrav.

Et øget fokus på dyrevelfærd giver mulighed for en større afregning og giver flere penge på bundlinjen.

Har du brug for hjælp til at forbygge lidelser og sætte fokus på sundheden og dyrevelfærden i stalden, så kontakt gerne Marjolein Tersteeg på telefon 2180 1624, eller Lone Hesseldal Andersen på telefon 2163 9296.

Læs også om

En høj produktion i kvægstalden bunder i sunde og raske køer med højt ydelsesniveau. Og her er foderet et af de mest afgørende elementer for succes.

Marjolein Tersteeg

Lone Hesseldal Andersen