skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Lad Udlæg Af Kløvergræs Blive I Posen

Lad udlæg af kløvergræs blive i posen

Efterafgrøde eller udlæg af kløvergræs til flerårige kløvergræsmarker er det vigtigste element i det økologiske sædskifte. Traditionelt er rigtig meget udlæg blevet etableret i vårsæd, enten lige efter såning af dæksæd eller efter én eller flere ukrudtsstriglinger.

Grundlæggende er der 5 tidspunkter (2 tidspunkter efterår og 3 tidspunkter forår) hvor man kan etablere et udlæg:

  1. Udlæg i renbestand, senest i slutningen af august
  2. Udlæg i dæksæd af f.eks. vinterrug, senest 10. september
  3. Udlæg sået tidlig forår i vintersæd
  4. Udlæg sået lige efter såning af hovedafgrøde om foråret
  5. Udlæg sået efter endt ukrudtsbekæmpelse i vårsæd

Vi er lige nu medio maj og en del landmænd har endnu ikke sået det planlagte udlæg. Det gælder f.eks. de marker der blev sået i den sidste halvdel af april. Disse kornmarker står nu med 3-4 blade. Nogle marker har endnu ikke fået gylle fordi man prioriterede såning højst. Kornafgrøden er typisk blindstriglet én gang og striglet én gang efter fremspiring. Planen er derfor at så udlæg nu eller inden for den næste uge.

Problemet lige nu er at jorden de fleste steder er meget tør. Enkelte har fået nogle få millimeter her i starten af ugen, men vejrudsigten lover høj sol de kommende dage, så overjorden vil ret hurtigt tørre igen. DMI’s prognose for uge 21, 22 og 23 lover overvejende tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 15 og 25 grader og med nedbør noget under normalen. Det vil med andre ord sige at det let kan vare 3 uger inden et udlæg vil spire, Hvis der er lidt fugt i jorden, kan spiringen af græs og kløver ske, men planter kan så efterfølgende tørre væk.

Om 3 uger dækker hovedafgrøden jorden og et udlæg vil til den tid have meget svære betingelser i konkurrencen med hovedafgrøden.

Vores bedste råd er derfor: Lad det dyre frø blive i posen. Hvis man skal bruge et udlæg til at overholde reglen om mindst 50% kulstofsamlende planter eller som pligtige efterafgrøder, skal man i stedet bruge noget billigt græsfrø.

En ret tør periode her om foråret er efterhånden ikke noget særsyn. Så derfor skal vi måske væk fra at etablere udlæg så sent om foråret. I stedet skal man planlægge denne operation på et andet tidspunkt.

Hvis man er mælkeproducent og har mulighed for høst af helsæd eller afgræsning, så er de 4 øvrige tidspunkter alle en mulighed.

Hvis man er planteavler, er mulighed 1 og 3 nok de mest oplagte. Udlæg i renbestand efter høst er meget sikker. I slutningen af august er der ret tit fugt i jorden eller også kommer der ret hurtigt regn. Forårsudlæg i vintersæd er også ret sikkert og kan ofte foretages som én af de første behandlinger om foråret i slutningen af marts eller lige omkring 1. april. På dette tidspunkt er jorden altid fugtig og frøene kan stort set lægges oven på jorden og blot jordfugtigheden får græs og kløver til at spire. Metoden var bare ikke så god i 2023, fordi marts var så våd. Mange steder var vi midt i april inden man kunne køre og på dette tidspunkt var rugen nået til strækningsfasen og færdsel på dette tidspunkt giver køreskader. Derimod kunne det godt lade sig gøre i vinterhvede, fordi strækningsfasen sker senere. Kørsel i en vintersæd skal altid ske inden strækningsfasen indtræder.

Vi opfordrer derfor til at man grundigt overvejer hvilken udlægsstrategi der passer bedst på sin egen bedrift.

Tag en snak med din økologikonsulent om fordele og ulemper ved de forskellige metoder, så du er parat til evt. at etablere udlæg lige efter høst.

Med venlig hilsen

Carsten Hvelplund Jensen

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV