Landbruget i Østdanmark får medhold af internationale eksperter: Der var fejl i vandplanerne

14. november 2023

Da panelet af internationale eksperter, der er en del af second opinion, offentliggjorde deres rapport med evaluering af vandplanerne, fik landbruget på Sjælland som nogle af de få medhold fra eksperterne: Der var fejl i modellerne.

Det store faglige arbejde med at grave og gennemanalysere vandplanerne har givet konkrete resultater for landmændene på Lolland, Falster og Møn, der nu har fået medhold i, at der var graverende fejl i de dele af vandplanerne, der omfattede dem.

-Panelet nævner specifikt Nakskov, Rødsand og Bredningen som konkrete oplande, hvor der rent faktisk er fejl i modellerne. Så selvom panelet generelt er tilfredse med de modeller, der er brugt i vandplanerne, så anerkender de også de fejl ,vi har spillet ind med, siger Torben Hansen og sender det faglige skulderklap videre til de erhvervspolitiske konsulenter Jens Kahr og Erik Blegmand, der med deres viden og ihærdighed har skabt konkrete ændringer for medlemmerne.

Der er tale om en fejl, der ville have kostet landmændene i oplandet til Nakskov Fjord 11 mio. kr. om året i efterafgrøder.

Referencedybden skal være korrekt

Et af de andre steder, hvor panelets pil peger i landbrugets retning, er på Møn, hvor referencedybden for ålegræs er sat forkert i Stege Nor:

-Referencedybden er på 5,3 meter, og det giver unægtelig lidt af et problem, når Noret kun er 3,9 meter dyb. Og det er da også derfor, panelet løfter pegefingeren og siger, at det skal rettes, lyder det fra Torben Hansen, der dog undrer sig over, at der skal både en landboforening og et ekspertpanel til for, at Miljøstyrelsen finder og retter så åbenlys en fejl.

Se video: Dybdegrænser for ålegræs i Stege Nor | VKST kæmper mod vandplanerne

Alle sejl skal sættes ind for et bedre vandmiljø

Det var et stort ønske fra erhvervets side, at der fremover bliver etableret et kystvandråd, der kan sætte fokus på lokale tiltag for at forbedre vandmiljøet. Udover kvælstof er der nemlig andre faktorer, der spiller en rolle, når vandmiljøet skal forbedres:

-Vi har længe ønsket, at der kom en 360-graders betragtning på kystvandene, så vi kigger på andre tiltag end bare kvælstof, for hvis vi skal i mål med et bedre vandmiljø, så skal alle sejl sættes ind, siger Torben Hansen og peger på tiltag som etablering af stenrev, hot-spot-analyser af kvælstofudledningen og plantning af ålegræs som noget af det, der kunne hjælpe vandmiljøet hurtigere på vej.  

-Vi arbejder fortsat på to ben, når det gælder vandplanerne – det faglige, hvor fejl skal findes og rettes, og det konkrete, hvor vi gerne vil bidrage med fx stenrev, minivådområder og vådområder, lyder det fra Torben Hansen.

Derfor er landbruget nu i dialog med flere kommuner om flere tiltag, der kan forbedre vandmiljøet.

VKST’ kamp mod vandplanerne:

De politiske erhvervskonsulenter i VKST kulegraver de nye vandplaner, og følger løbende op med de fejl, der findes. Du kan læse mere om vores arbejde med vandplanerne i artiklerne her:

 • Nye sjuskerier med vandplanerne LÆS ARTIKEL
 • Kritik af vandplanerne: Modelberegning ændres, så kvælstofreduktionen øges LÆS ARTIKEL
 • Bombe under vandloebsvedligeholdelsen: Kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljoehensyn LÆS ARTIKEL
 • VKST i kamp mod vandplanerne: VKST og landmændene har fået medhold, og planerne er ændret LÆS ARTIKEL
 • Modelberegninger med høj usikkerhed øger efterafgrødekravet fra 0% til 120 % LÆS ARTIKEL
 • Fejl i vandplanerne var ikke en enlig svale: En ny kvælstofopgørelse sparer landmænd for 2.000 kr. pr. ha. LÆS ARTIKEL
 • Bekræftet: Der ER fejl i de nye vandplaner – Kvælstoftilførslen er overestimeret LÆS ARTIKEL
 • Fjorden er helt ren – Alligevel skal landmændene så 88% efterafgrøder LÆS ARTIKEL
 • Uforklarlige krav om flere efterafgrøder rammer Sjælland, Lolland og Falster: Det lugter langt væk af regnearksøvelse LÆS ARTIKEL
 • Giver ingen mening: Nakskov Fjord er den reneste i landet – alligevel skal landbruget reducere kvælstof LÆS ARTIKEL
 • Vandplanfejl fra Nakskov må ikke belaste andre vand-oplande LÆS ARTIKEL
 • VKST: Vandplaner i Isefjord og Roskilde Fjord er fulde af fejl LÆS ARTIKEL
 • Vandplanerne kulegraves: Efterafgrødekravet kan koste op til 3.000 kr. LÆS ARTIKEL

Se også alle vores videoer om problemerne med vandplanerne her

 

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Politik

2. oktober 2023

Nyt efterafgrødekort med større og flere krav til landmænd i Østdanmark

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.