Lean

Hos VKST tilbyder vores ledelseskonsulenter en LEAN-gennemgang af din virksomhed. Arbejder du og dine medarbejdere effektivt nok? Bliver alle ressourcerne på bedriften udnyttet optimalt?

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal svare på de to ting, så er LEAN noget for dig og din virksomhed.

Du er velkommen til at kontakte os til en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig, eller hvis du ønsker at vide mere om LEAN.

Kontakt gerne Jette Sandager på telefon 2170 2552 eller Tove Goldbeck Jensen på telefon 2011 1802 for at høre mere.

Skab merværdi og effektivisering med LEAN som ledelsesværktøj

Optimer den daglige drift med LEAN

 LEAN er et ledelsesværktøj, der sætter hverdagen i system, skaber motivation hos medarbejderne og giver overblik over produktionen.

LEAN er lavpraktisk og synlig ledelse, hvor resultaterne blandt andet kan være:

  • Medarbejderinvolvering og -engagement
  • Team-ånd med forbedringskultur
  • Øget positiv kommunikation mellem alle medarbejdere
  • Ensartet og effektive arbejdsgange
  • Færre produktionsstop
  • Færre fejlbehæftede produkter
  • Lettere indkøring af nye medarbejdere
  • Optimeret lagerstyring
  • Orden i produktionen

Godt udbytte for både leder og medarbejder

Når din virksomhed er igennem et LEAN-forløb, bliver alle arbejdsprocesserne tilrettelagt og gennemgået og optimeret.

Det skaber et bedre overblik, en hurtigere og mere effektiv arbejdsgang, sparet tid og mindre spild i forhold til en optimeret udnyttelse af ressourcerne.

I sidste ende giver det en arbejdsplads i harmoni, hvor både du og dine medarbejdere trives, og det kan mærkes på bundlinjen.

God ledelse handler også om planlægning, så mine folk ved, hvad de skal lave i den kommende uge, og rammerne er rolige og trygge.

Ledelsesrådgivning / Ulrik Kjærsgaard Olsen / Lykkensgaard Avlscenter, Kalundborg

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Involverer flere værktøjer

LEAN er ikke blot et enkelt produkt, men en hel filosofi, der kommer til udtryk gennem forskellige værktøjer, som vi hjælper med at udvælge og implementere i din virksomhed.

Værktøjerne er eksempelvis ugeplanlægning og tavlemøder, de 5S’er (fokus på oprydning og orden), SOP og flere andre.

Vores dygtige og erfarne ledelseskonsulenter hjælper dig og dine medarbejdere med at sætte fokus på optimering, og vi skræddersyr et forløb, der fokuserer på lige præcis dig og din virksomhed.

Ledelse er det vigtigste for min bedrift

Ledelse er det allervigtigste for min bedrift, for god ledelse kan ses på bundlinjen og på effektiviteten. Rettidighed, omhu og planlægning er nogle af nøgleordene, fordi de ting er vigtige for, at medarbejderne trives og kan arbejde effektivt.

For nogle år siden indførte vi LEAN og ugemanagement, og siden er trivslen og effektiviteten blevet bedre og bedre. Nu føler alle sig trygge og ved, hvad der skal ske.

Læs hele artiklen med Ulrik kjærsgaard Olsen fra Lykkensgaard avlscenter.

Læs også om

Vores erfarne ledelseskonsulenter hjælper landbruget med ansættelseskontrakt og rekruttering af medarbejdere til virksomhederne. Vi kan blandt andet hjælpe med rekruttering, stillingsannoncer, ansættelse i landbrug, ansættelseskontrakt til landbrug, ansættelsessamtaler, udvælgelse af kandidater m.m.

Jette Sandager

Tove Goldbeck Jensen