Ledelsesberetning

Det kan være fristende at springe lidt let hen over ledelsesberetningen – for er der overhovedet nogen, der læser den? Ja, det er der i høj grad. Og derfor er det også vigtigt, at du gør noget ud af din ledelsesberetning.

Det giver for det første ens finansielle samarbejdspartnere et dybere indblik i baggrunden for årsresultatet end det, der umiddelbart ligger i tallene. Og så sender det et stærkt signal om professionalisme, at du har forholdt dig til virksomhedens resultater.

Kontakt gerne Mie Nøhr Andersen eller Henrik Søndergaard, hvis du har brug for hjælp til din ledelsesberetning.

En god ledelsesberetning skaber overblik og viser professionalisme

Derfor skal du skrive en ledelsesberetning

En ledelsesberetning viser overblik og lederskab, og det er din mulighed for at fortælle de finansielle samarbejdspartnere om virksomheden.

Ledelsesberetningen er desuden din sikkerhed for, at din version af året kommer tydeligt frem, og at der ikke går oplysninger tabt undervejs fra bankrådgiver til kreditafdelingen.

Det er VKST’ erfaring, at mange virksomhedsejere i øvrigt selv er glade for en grundig ledelsesberetning, da den giver nogle forklaringer på årsresultatet, som man måske har glemt efter et par år.

Det er dine ord, der tæller

Det vigtigste i ledelsesberetningen er, at det er din fortælling og dine ord om året, der er gået. Og så skal du huske at blive på din egen banehalvdel. Tag derfor det med, der kan belyse årets resultat.

Du kan selvfølgelig forklare udsving i forhold til budgettet med vejret, noteringen osv. Men du skal holde dig fra at hænge andre ud for dårlige resultater.

Derimod er der ingen regler for, hvor lidt eller hvor meget du skal skrive, og hos økonomirådgiverne i VKST ser de ledelsesberetninger på alt fra 10 linjer til syv sider. Og det er helt i orden at gå i dybden i ledelsesberetningen – så længe det er relevant.

I den grønne boks herunder har vi samlet nogel af de eksempler på, hvad du kan skrive i en ledelsesberetning. Beretningen skal afspejle din virksomhed, og hvem du er – ikke hvad du tror, banken gerne vil høre.

Det er meget tilfredsstillende, at vi formår at øge ydelsen samtidigt med, at vi fortsat fastholder den billige fodring.

Eksempel 1

Vores soliditetsgrad er øget til 30,5 %, hvilket var en del af vores strategi at opnå

Eksempel 2

Vi har sået vilde blomsterblandinger og faunastriber langs vores marker, ligesom vi har sået frivillige efterafgrøder og efterladt rester og halm på markerne

Eksempel 3

Vi har 50 hektar, der er ramt BNBO, det er endnu uklart præcis om/hvor meget gylle, der må køres på arealerne, men det er forventningen at udbringningen skal nedbringes væsentligt

Eksempel 4

Vi har fået lukket vores renteswap i januar måned. Efterfølgende har det været rigtig rart at beslutningen er taget, og vi nu kan fokusere på at få afdraget det nye lån

Eksempel 5

Driftsgrenen mark blev ud fra budget forbedret lidt i form af højere udbytter. Til gengæld blev den belastet af større planteværnsomkostninger, grundet nye afgifter

Eksempel 6

Vi så i midten af året en negativ udvikling på foderforbruget, men med en trimning og optimering sammen med dyrlæge og konsulenter, er vi tilbage på rette spor

Eksempel 7

På vores økonomiske bundlinje har vi opnået en afkastningsgrad i virksomheden på 6-10% de sidste fem år

Eksempel 8

Vi arbejder hårdt og meget for, at det skal gå os godt økonomisk, vi rejser ikke og køber ikke dyre designermøbler.

Eksempel 10

Vi har opnået et godt regnskab, der er kommet bedre ud end budgetteret. Vi tjener godt på vores maskinstation og sælger en del grovfoder, faktisk 300.000 kr. højere end budgetteret.

Eksempel 11

Med årets gode regnskab har vi fået afdraget en pæn portion gæld og dermed også øget vores egenkapital, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Det kan godt betale sig at arbejde hårdt og spare, hvor der kan spares.

Eksempel 12

2019 har været et år præget af eftervirkningen af tørkeåret 2018. Vi gik ind i året med lidt mindre grovfoder på lager, end det optimalt kunne ønskes og med brug af grønpiller, som suppleringsfoder for at strække lagrene lidt.

Eksempel 13

Hvad kan en ledelses-beretning indeholde?

En vurdering af året:

 • Hvad gik godt?
 • Hvad var udfordrende?
 • Hvad kunne være gjort bedre?
 • Hvad har du lært og kan tage med videre i driften af din virksomhed?

En redegørelse over virksomhedens investeringer:

 • Er der gjort nye investeringer, og i så fald hvilke?
 • På hvilken baggrund er investeringerne foretaget?

Det kan en beretning også indeholde:

En redegørelse for afvigelse fra budettet:

 • Hvorfor er der afviget fra budgettet?
 • Hvad er der gjort for at rette op på afvigelsen?

Redegørelse over klima- og bæredygtige indsatser:

 • Hvor på bedriften er der foretaget tiltag eller mål, der understøtter den bæredygtige udvikling?
 • Er det foretaget på både den økonomiske, sociale og miljømæssige del (ESG)?

Husk at medtage ESG i ledelsesberetningen

ESG er kommet for at blive og er et krav, når det kommer til de finansielle samarbejdspartnere. Det er derfor en rigtig god ting at flette ESG ind i ledelsesberetningen nu. På den måde viser du banken, at du er begyndt at tænke i den retning, at du har overblik over din virksomhed og ved, hvad der skal til for at drive en moderne landbrugsvirksomhed i dag.

Eksempler på ESG i en ledelsesberetning:

 • På vores bundlinje har vi under miljø tilknyttet en fast afhenter af plast og brandbart materiel for at sikre god affaldssortering, og vi har ændret dyrkningsform til reduceret jordbearbejdning for at opnå omkostningsbesparelser
 • Under de sociale forhold har vi informeret naboerne, når vi kører gylle, høster eller fylder meget i de travle perioder

Læs også om

Vores erfarne ledelseskonsulenter hjælper landbruget med ansættelseskontrakt og rekruttering af medarbejdere til virksomhederne. Vi kan blandt andet hjælpe med rekruttering, stillingsannoncer, ansættelse i landbrug, ansættelseskontrakt til landbrug, ansættelsessamtaler, udvælgelse af kandidater m.m.

Mie Nøhr Andersen

Henrik Søndergaard